hazırlıklı

listen to the pronunciation of hazırlıklı
التركية - الإنجليزية
ready

We ought to be ready for whatever comes. - Ne gelirse gelsin hazırlıklı olmalıyız.

I had a speech ready. - Hazırlıklı bir konuşma yaptım.

prepared in advance: hazırlıklı bir nutuk a speech which was prepared in advance
after having made preparations in advance: Ali her zaman hazırlıklı konuşur. Ali always gives speeches that he's prepared in advance
prepared

We have to be prepared. - Hazırlıklı olmak zorundayız.

Tom hadn't been prepared for that. - Tom onun için hazırlıklı değildi.

(someone) whose preparations have been completed, prepared, ready: Biz henüz hazırlıklı değiliz. Our preparations have not yet finished
fail-safe
prepared, well-prepared
fail proof
provident
fail safe
failsafe
hazırlık
preparation

Most students are doing preparation for the term examination. - Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

How much money was saved in preparation for the summer vacation? - Yaz tatiline hazırlık için ne kadar para biriktirildi?

hazırlıklı olarak
providently
hazırlıklı olma
preparedness
hazırlıklı olmak
provide
hazırlıklı olmak
brace oneself for smth
hazırlıklı olmak
be ready
harbe hazırlıklı yedek onarım takımı; harp ihtiyat yedek onarım takımı
(Askeri) war readiness spares kit; war reserve spares kit
hazırlık
provision
hazırlık
arrangement

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
preliminary
hazırlık
prep

We have to finish preparations for the party by tomorrow. - Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız.

Most students are doing preparation for the term examination. - Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

hazırlık
arrange

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
(Jeoloji,Madencilik) development
hazırlık
preparedness
hazırlık
readiness; preparation, arrangement
hazırlık
{s} preparative
hazırlık
{i} Providence
hazırlık
standby
hazırlık
{s} preparatory
hazırlık
stand by
her şeye hazırlıklı olmak
keep one's powder dry
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞ
HAZIRLIKLI
Bir şey için önceden hazırlanmış olan
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) ATAD
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) İ'BA'
Hazırlık
anıklık
hazırlık
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
hazırlıklı
المفضلات