hard-

listen to the pronunciation of hard-
الإنجليزية - التركية

تعريف hard- في الإنجليزية التركية القاموس.

<span class="word-self">hardspan>
sert

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

Parkta oynayamayacakları kadar rüzgar çok sert esti. - The wind blew too hard for them to play in the park.

<span class="word-self">hardspan>
{s} çetin

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

<span class="word-self">hardspan>
katı

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

Yumurtamı katı kaynat lütfen. - Boil my eggs hard, please.

<span class="word-self">hardspan>
zor

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

<span class="word-self">hardspan>-and-fast
sabit
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
değişmez
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
ayrıcalık tanımaz
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
kesin
<span class="word-self">hardspan>-bitten
inatçı
<span class="word-self">hardspan>-bitten
bildiğini okuyan
<span class="word-self">hardspan>-bitten
serkeş
<span class="word-self">hardspan>-boiled
katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

<span class="word-self">hardspan>-boiled
lop (yumurta)
<span class="word-self">hardspan>-boiled
çok pişmiş

Tom yumurtalarını çok pişmiş sever. - Tom likes his eggs hard-boiled.

<span class="word-self">hardspan>-boiled egg
lop yumurta
<span class="word-self">hardspan>-core
kararlı
<span class="word-self">hardspan>-core
değişmez
<span class="word-self">hardspan>-core
inatçı
<span class="word-self">hardspan>-core
sabit fikirli
<span class="word-self">hardspan>-earned
güç kazanılmış
<span class="word-self">hardspan>-earned
zor kazanılmış
<span class="word-self">hardspan>-favored
çirkin
<span class="word-self">hardspan>-favored
sert ifadeli
<span class="word-self">hardspan>-fisted
eli sıkı
<span class="word-self">hardspan>-fisted
cimri
<span class="word-self">hardspan>-fought
sıkı dövüşmüş
<span class="word-self">hardspan>-hearted
acımasız
<span class="word-self">hardspan>-hearted
katı yürekli
<span class="word-self">hardspan>-line
sert
<span class="word-self">hardspan>-line
sıkı
<span class="word-self">hardspan>-line
uzlaşmaz
<span class="word-self">hardspan>-on
kalkmış yarak
<span class="word-self">hardspan>-pan
sert toprak
<span class="word-self">hardspan>-shell
sert kabuklu
<span class="word-self">hardspan>-shell
uzlaşmaz
<span class="word-self">hardspan>-to-adjust
ayarlaması zor
<span class="word-self">hardspan>-to-get-to
erişimi zor
<span class="word-self">hardspan>-to-read
okunması zor
<span class="word-self">hardspan>-working
çok çalışkan

Çinliler çok çalışkan bir halktır. - The Chinese are a hard-working people.

Sami çok çalışkan bir bankacıydı. - Sami was a hard-working banker.

<span class="word-self">hardspan>-code
hard-kodu
<span class="word-self">hardspan>-driving
zor sürüş
<span class="word-self">hardspan>-edged
sert kenarlı
<span class="word-self">hardspan>-going
zor olacak
<span class="word-self">hardspan>-headed
Kararlı ve gerçekçi
<span class="word-self">hardspan>-nosed
İnatçı, dik başlı, söz dinlemez
<span class="word-self">hardspan>-pressed
Baskı altında olan, eli darda, sıkışık, stresli, güç belâ olan, üzüntülü
<span class="word-self">hardspan>-skinned
Derisi kalın, dayanıkl, sağlam
<span class="word-self">hardspan>-to-cook
pişirmesi zor
<span class="word-self">hardspan>-to-fathom
Anlaşılması güç, kavranması güç
<span class="word-self">hardspan>-won
zor kazandı
<span class="word-self">hardspan>-working
Çalışkan

Kunduzlar çalışkan hayvanlardır. - Beavers are hard-working animals.

Tom'un karısı çalışkandır. - Tom's wife is hard-working.

<span class="word-self">hardspan>-working
Çalışkan, azimli
be <span class="word-self">hardspan> up
(deyim) parasiz ,eli dar olmak
<span class="word-self">hardspan>
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

<span class="word-self">hardspan> copy
(Antika) Çıktı
die <span class="word-self">hardspan>
(Konuşma Dili) vazgeçilmez
<span class="word-self">hardspan>
sağlam

Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar. - They tried very hard to gain an advantage over one another.

Tom'a karşı sağlam delilimiz yok. - We have no hard evidence against Tom.

<span class="word-self">hardspan>
büyük bir gayretle
<span class="word-self">hardspan>
dayanıklı
<span class="word-self">hardspan>
erkek

Onun erkek kardeşi çok çalışır. - His brother studies very hard.

Erkek kardeşim çok sıkı çalışıyormuş gibi davrandı. - My brother pretended to be working very hard.

<span class="word-self">hardspan>
(Askeri) alabanda
<span class="word-self">hardspan> bitten
belâlı
<span class="word-self">hardspan> liner
ödün vermeyen kimse
<span class="word-self">hardspan> pressed
güç belâ olan
run <span class="word-self">hardspan>
(Fiili Deyim ) şıkıştırmak , kovalamak
breathe <span class="word-self">hardspan>
solumak
breathe <span class="word-self">hardspan> on
uhlamak
die <span class="word-self">hardspan>
(Konuşma Dili) kolay kolay bitmez
die <span class="word-self">hardspan>
(Konuşma Dili) kolay kolay bırakılamaz
die <span class="word-self">hardspan>
(Konuşma Dili) değişmez
extremely <span class="word-self">hardspan>
aşırı sert
go <span class="word-self">hardspan> for
(deyim) kötü
go <span class="word-self">hardspan> with
(deyim) kötü
<span class="word-self">hardspan>
aşırı ölçüde
<span class="word-self">hardspan>
kireçli
<span class="word-self">hardspan>
fena halde
<span class="word-self">hardspan>
sert (içki)
<span class="word-self">hardspan>
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

<span class="word-self">hardspan>
tıkız
<span class="word-self">hardspan>
güçlükle

Tom tekrar yüzmeye gitme fırsatını güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait for the chance to go swimming again.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

<span class="word-self">hardspan>
kazık
<span class="word-self">hardspan>
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

<span class="word-self">hardspan>
terslik
<span class="word-self">hardspan>
berk
<span class="word-self">hardspan>
sert güç
<span class="word-self">hardspan>
(Askeri) son hadde kadar
<span class="word-self">hardspan>
acı (su)
<span class="word-self">hardspan>
çok

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

<span class="word-self">hardspan>
çok soğuk (mevsim/hava)
<span class="word-self">hardspan>
hızla

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

<span class="word-self">hardspan>
aksilik
<span class="word-self">hardspan>
kuvvetli
<span class="word-self">hardspan>
zorluk
<span class="word-self">hardspan>
zor güç
<span class="word-self">hardspan>
kolayca kırılmayan
<span class="word-self">hardspan>
kuvvetle

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

<span class="word-self">hardspan>
büyük gayretle
<span class="word-self">hardspan>
şiddetle
<span class="word-self">hardspan>
kask
<span class="word-self">hardspan>
sert (söz)
<span class="word-self">hardspan>
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

<span class="word-self">hardspan>
sertlik
<span class="word-self">hardspan>
çekek
<span class="word-self">hardspan> cash
(Konuşma Dili) hazır para
<span class="word-self">hardspan> coal
madenkömürü
<span class="word-self">hardspan> core
blokaj
<span class="word-self">hardspan> drive
(Bilgisayar) sabit sürücü

Tom sabit sürücüsünü birleştirdi. - Tom defragmented his hard drive.

<span class="word-self">hardspan> hat
miğfer
<span class="word-self">hardspan> line
çok az
<span class="word-self">hardspan> pan
sert tabaka
<span class="word-self">hardspan> top
(Otomotiv) açılır tavan
<span class="word-self">hardspan> up
(Konuşma Dili) beş parasız
<span class="word-self">hardspan> up
(Konuşma Dili) züğürt

O kadar züğürt müsün? - Are you that hard up?

<span class="word-self">hardspan> up
(Konuşma Dili) eli darda

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

<span class="word-self">hardspan> up
(Konuşma Dili) cebi delik
hit <span class="word-self">hardspan>
sertçe vurmak
put <span class="word-self">hardspan> over
(Denizbilim) sancak alabanda
put the helm <span class="word-self">hardspan> over
alabanda etmek
strive <span class="word-self">hardspan>
fazla uğraşmak
strive <span class="word-self">hardspan>
çok çabalamak
try <span class="word-self">hardspan>
asılmak
try <span class="word-self">hardspan> remembering something
zihnini kurcalamak
try too <span class="word-self">hardspan>
çok olmak
try too <span class="word-self">hardspan>
aşırıya kaçmak
very <span class="word-self">hardspan>
katır kutur
very <span class="word-self">hardspan>
abanoz gibi
way too <span class="word-self">hardspan>
umulandan çok zor
<span class="word-self">hardspan>
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

a <span class="word-self">hardspan> nut to crack
çetin ceviz
as <span class="word-self">hardspan> as
kadar sert
be <span class="word-self">hardspan> on sb's heels
birinin peşini bırakmamak
be <span class="word-self">hardspan> up
eli darda olmak
blow <span class="word-self">hardspan>
övün
breathe <span class="word-self">hardspan>
zor nefes al
die <span class="word-self">hardspan>
kandırılmaz
die-<span class="word-self">hardspan>
tutucu kimse
die-<span class="word-self">hardspan>
inatçı kimse
drive a <span class="word-self">hardspan> bargain
sıkı pazarlık etmek
<span class="word-self">hardspan>
zalim
<span class="word-self">hardspan>
zorlu

Yardımın olmasaydı, zorlukla baş edemezdim. - But for your help I could not have got over the hardship.

Ben konsantre olmakta zorluk çekiyorum. - I'm having a hard time concentrating.

<span class="word-self">hardspan>
güçlük dolu
<span class="word-self">hardspan>
(on ile) katı
<span class="word-self">hardspan>
yoğun

Yoğun yağmur yağdığı için okula geç kaldık. - We were late for school because it was raining hard.

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

<span class="word-self">hardspan>
bağımlı kılan
<span class="word-self">hardspan>
kuvvet isteyen
<span class="word-self">hardspan>
(su) sert
<span class="word-self">hardspan>
sıkı

Yapabildiğiniz kadar sıkı çalışın. - Study as hard as you can.

Başarmak için sıkı çalıştım. - I worked hard to succeed.

<span class="word-self">hardspan>
çok miktarda
<span class="word-self">hardspan>
hoşgörüsüz
<span class="word-self">hardspan>
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

<span class="word-self">hardspan>
alışkanlık yapan
<span class="word-self">hardspan>
merhametsiz
<span class="word-self">hardspan> and fast rule
değişmez kural
<span class="word-self">hardspan> bitted
inatçı
<span class="word-self">hardspan> by
yakında
<span class="word-self">hardspan> cash
madeni para
<span class="word-self">hardspan> coal
antrasit
<span class="word-self">hardspan> copy
basılı kopya
<span class="word-self">hardspan> currency
konvertibl para
<span class="word-self">hardspan> currency
sağlam para
<span class="word-self">hardspan> disk
sabit disk
<span class="word-self">hardspan> done by
haksızlığa uğramış
<span class="word-self">hardspan> dump
arıza dökümü
<span class="word-self">hardspan> enough
yeterince sıkı
<span class="word-self">hardspan> facts
kesin deliller
<span class="word-self">hardspan> failure
donanım hatası
<span class="word-self">hardspan> hat
mürteci
<span class="word-self">hardspan> hat
inşaat işçisi
<span class="word-self">hardspan> headed
makul düşünen
<span class="word-self">hardspan> labor
ağır hapis cezası
<span class="word-self">hardspan> lead
sert kurşun
<span class="word-self">hardspan> luck
kötü şans
<span class="word-self">hardspan> luck
kör talih
<span class="word-self">hardspan> luck
talihsizlik
<span class="word-self">hardspan> luck
şanssızlık
<span class="word-self">hardspan> money
madeni para
<span class="word-self">hardspan> of hearing
sağır
<span class="word-self">hardspan> of hearing
ağır işitir
<span class="word-self">hardspan> page break
İstenen Sayfa Sonu
<span class="word-self">hardspan> palate
damak
<span class="word-self">hardspan> roe
balık yumurtası
<span class="word-self">hardspan> row to hoe
çetin iş
<span class="word-self">hardspan> rubber
sert kauçuk
<span class="word-self">hardspan> sectoring
değişmez sektörleme
<span class="word-self">hardspan> soap
sert sabun
<span class="word-self">hardspan> space
istenen boşluk
<span class="word-self">hardspan> steel
sert çelik
<span class="word-self">hardspan> stop
anında durdurma
<span class="word-self">hardspan> up
eli dar

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

<span class="word-self">hardspan> up
darda

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

<span class="word-self">hardspan> water
sert su
<span class="word-self">hardspan> winter
şiddetli kış
<span class="word-self">hardspan> work
sıkı çalışma

Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur. - Your success is the result of your hard work.

Ebeveynler çocuklarını dürüstlük ve sıkı çalışmanın önemi üzerine etkilemeye çalışıyorlar. - Parents try to impress upon their children the importance of honesty and hard work.

hit <span class="word-self">hardspan>
sertçe vur
make <span class="word-self">hardspan> work of
gözünde büyütmek
play <span class="word-self">hardspan> to get
umursamaz görünüp ilgi çekmek
<span class="word-self">hardspan>
yakın

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

<span class="word-self">hardspan>
ağır

Çok çalışıyorsun. Bir süre ağırdan al. - You are working too hard. Take it easy for a while.

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

<span class="word-self">hardspan>
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
<span class="word-self">hardspan>
aşırı

O, bu seçim için uzun ve aşırı düşündü. Sevdiği ülke için çok uzun ve aşırı düşündü. - He's thought long and hard for this election. Very long and hard for the country he loves.

Onu gördüğümde çok aşırı güldüm. - I laughed very hard when I saw that.

<span class="word-self">hardspan>
{s} ekşimiş
<span class="word-self">hardspan>
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
<span class="word-self">hardspan>
adv.sıkı: adj.zor,sert
<span class="word-self">hardspan>
kalın sesli cimri
<span class="word-self">hardspan>
{s} ekşi
<span class="word-self">hardspan>
nasırlı
<span class="word-self">hardspan>
acı gram
<span class="word-self">hardspan>
{s} şiddetli

Yağmur iyi ve şiddetli yağıyordu. - It was raining good and hard.

Bu gece şiddetli yağmur yağıyor. - It's raining hard tonight.

<span class="word-self">hardspan>
zorla

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

Tom partide ne giyeceğine karar vermede zorlanıyor. - Tom is having a hard time deciding what to wear to the party.

<span class="word-self">hardspan>
{s} güç

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom acıya güçlükle katlanabiliyordu. - Tom could hardly stand the pain.

<span class="word-self">hardspan>
eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

<span class="word-self">hardspan>
şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
<span class="word-self">hardspan>
{s} acı, ağır, sert (söz)
<span class="word-self">hardspan>
{s} katı, sert, pek
<span class="word-self">hardspan>
büyük

O, büyük ailesini geçindirmek için sıkı çalışıyor. - He works hard to support his large family.

Birçok büyük insan gençliklerinde zorluklardan geçmişlerdir. - Many great men went through hardship during their youth.

الإنجليزية - الإنجليزية
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
indulging excessively; "he drank heavily"
An image with high contrast and harsh tones
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
having a high alcoholic content; "hard liquor"
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
having undergone fermentation; "hard cider"
Descriptive term for cooked cheeses
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
It is said of an acid wine
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
something which cannot be squashed easily
of speech sounds
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
with firmness; "held hard to the railing"
pungent tea, desired in some Assam teas
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
Strictly maintained (as of rules)

to stick to hard-and-fast rules.

<span class="word-self">hardspan>-ass
A tough and combative person

Hopefully you don't take such a hard-ass approach as this.

<span class="word-self">hardspan>-ass
tough, uncompromising and inflexible
<span class="word-self">hardspan>-assed
Of a person who has a very difficult personality; a perfectionist
<span class="word-self">hardspan>-bill
A bird species which has a hard, strong bill, to feed (mainly) on seeds and/or nuts

As the ultimate hard-bills, woodpeckers even use their steel-hard bill to drill homes in solid trees.

<span class="word-self">hardspan>-bitten
callous and toughened by experience
<span class="word-self">hardspan>-boiled
callous and unsentimental
<span class="word-self">hardspan>-boiled
cooked to a solid consistency
<span class="word-self">hardspan>-code
Alternative spelling of hard code
<span class="word-self">hardspan>-hitting
Aggressively vigorous or forceful
<span class="word-self">hardspan>-liner
A person who takes a firm, uncompromising position on some policy
<span class="word-self">hardspan>-nosed
hardheaded
<span class="word-self">hardspan>-nosed
guided by practical experience and observation rather than by theory
<span class="word-self">hardspan>-on
erection of the penis
<span class="word-self">hardspan>-pressed
Barely able

Although they are still available, I think we would be hard-pressed to find one on short notice.

<span class="word-self">hardspan>-pressed
Experiencing financial difficulty or difficulty in surviving

The earthquake left the residents hard-pressed.

<span class="word-self">hardspan>-sell
Alternative spelling of hard sell
<span class="word-self">hardspan>-shell
Refusing to compromise; confirmed or deep-rooted
<span class="word-self">hardspan>-shell
Having a rigid shell
<span class="word-self">hardspan>-wire
To implement a feature in hardware rather than in software so that it cannot easily be changed
<span class="word-self">hardspan>-wire
To make a pattern of behaviour automatic
<span class="word-self">hardspan>-wire
To connect components by means of permanent electrical wires
<span class="word-self">hardspan>-won
Having been obtained with effort, despite difficulty and hardship
<span class="word-self">hardspan>-hearted
lacking pity or sympathy
<span class="word-self">hardspan>-code
(Bilgisayar) Fix (data or parameters) in a program in such a way that they cannot easily be altered
<span class="word-self">hardspan>-over
(Denizcilik) Turning the steering wheel or tiller all the way in one direction
<span class="word-self">hardspan>-top
or hardtop convertible A car with windows that can be completely lowered with no partitions left standing, and with a top that may or may not be lowered. "Mr. Brown's new car is a hardtop convertible."
<span class="word-self">hardspan>-top
A car that has a metal roof; a car that is not a convertible. "Every spring Mr. Jones sells his hard-top and buys a convertible."
<span class="word-self">hardspan>-wearing
Capable of withstanding wear and tear and decay
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
clear, definite, and always able to be used
<span class="word-self">hardspan>-and-fast
(of rules) stringently enforced; "hard-and-fast rules
<span class="word-self">hardspan>-baked
baked until hard
<span class="word-self">hardspan>-bitten
tough and callous by virtue of experience
<span class="word-self">hardspan>-bitten
disapproval If you describe someone as hard-bitten, you are critical of them because they do not show much emotion or have much sympathy for other people, usually because they have experienced many unpleasant things. a cynical hard-bitten journalist. = tough. not easily shocked or upset, because you have had a lot of experience
<span class="word-self">hardspan>-bitten
stubborn, unyielding
<span class="word-self">hardspan>-boiled
A hard-boiled egg has been boiled in its shell until the whole of the inside is solid
<span class="word-self">hardspan>-boiled
You use hard-boiled to describe someone who is tough and does not show much emotion. She's hard-boiled, tough and funny
<span class="word-self">hardspan>-boiled
(used of eggs) cooked until the yolk is solid
<span class="word-self">hardspan>-boiled egg
an egg boiled gently until both the white and the yolk solidify
<span class="word-self">hardspan>-boiled politician
tough politician, experienced politician, shrewd politician
<span class="word-self">hardspan>-coded
{s} (Computers) of data inserted/written directly into a program where it cannot be easily changed or modified (as opposed to data that can be modified by users)
<span class="word-self">hardspan>-core
stubbornly resistant to change or improvement; "hard-core addicts"
<span class="word-self">hardspan>-core
extremely explicit; "hard-core pornography"
<span class="word-self">hardspan>-core
intensely loyal; "his hard-core supporters"
<span class="word-self">hardspan>-core
{s} dedicated, committed, unyielding; explicit or graphic (i.e. hardcore pornography)
<span class="word-self">hardspan>-core
Hard-core pornography shows sex in a very detailed way, or shows very violent or unpleasant sex. Compare soft-core
<span class="word-self">hardspan>-core
You can refer to the members of a group who are the most committed to its activities or who are the most involved in them as a hard core of members or as the hard-core members. We've got a hard core of customers that have stood by us A hard-core group of right-wing senators had hoped to sway their colleagues
<span class="word-self">hardspan>-core
stubbornly resistant to change or improvement; "hard-core addicts
<span class="word-self">hardspan>-drinking
If you describe someone as a hard-drinking person, you mean that they frequently drink large quantities of alcohol. a hard-drinking person drinks a lot of alcohol
<span class="word-self">hardspan>-earned
earned or achieved after a lot of effort hard-earned money/cash etc
<span class="word-self">hardspan>-edged
approval If you describe something such as a style, play, or article as hard-edged, you mean you admire it because it is powerful, critical, or unsentimental. hard-edged drama. = uncompromising. dealing with difficult subjects or criticizing someone severely in a way that may offend some people
<span class="word-self">hardspan>-fought
requiring great effort; "a hard-fought primary
<span class="word-self">hardspan>-fought
requiring great effort; "a hard-fought primary"
<span class="word-self">hardspan>-fought
a hard-fought game, competition etc involves two opposing sides who are trying very hard to defeat each other a hard-fought battle/contest/game etc
<span class="word-self">hardspan>-headed
You use hard-headed to describe someone who is practical and determined to get what they want or need, and who does not allow emotions to affect their actions. a hard-headed and shrewd businesswoman = tough. practical and able to make difficult decisions without letting your emotions affect your judgment
<span class="word-self">hardspan>-hearted
disapproval If you describe someone as hard-hearted, you disapprove of the fact that they have no sympathy for other people and do not care if people are hurt or made unhappy. You would have to be pretty hard-hearted not to feel something for him. = unfeeling. not caring about other people's feelings
<span class="word-self">hardspan>-heartedness
insensitivity, cruelty, lack of pity
<span class="word-self">hardspan>-hitting
aggressively and persistently persuasive; "a hard-hitting advertising campaign"; "a high-pressure salesman"
<span class="word-self">hardspan>-hitting
approval If you describe a report or speech as hard-hitting, you like the way it talks about difficult or serious matters in a bold and direct way. In a hard-hitting speech to the IMF, he urged third world countries to undertake sweeping reforms. criticizing someone or something in a strong and effective way
<span class="word-self">hardspan>-hitting
characterized by or full of force and vigor; "a hard-hitting expose"; "a trenchant argument"
<span class="word-self">hardspan>-hitting
characterized by or full of force and vigor; "a hard-hitting expose"; "a trenchant argument
<span class="word-self">hardspan>-line
firm and uncompromising; "a hard-line policy"
<span class="word-self">hardspan>-line
having extreme political beliefs, and refusing to change them
<span class="word-self">hardspan>-line
firm and uncompromising; "a hard-line policy
<span class="word-self">hardspan>-liner
strict person, person who does not compromise
<span class="word-self">hardspan>-luck story
hard-luck stories a story you tell someone about bad things that have happened to you, in order to get their sympathy or help
<span class="word-self">hardspan>-nosed
guided by practical experience and observation rather than theory; "a hardheaded appraisal of our position"; "a hard-nosed labor leader"; "completely practical in his approach to business"; "not ideology but pragmatic politics"
<span class="word-self">hardspan>-nosed
You use hard-nosed to describe someone who is tough and realistic, and who takes decisions on practical grounds rather than emotional ones. If nothing else, Doug is a hard-nosed businessman. = unsentimental. not affected by emotions, and determined to get what you want
<span class="word-self">hardspan>-of-hearing
having a hearing loss
<span class="word-self">hardspan>-on
an erect penis
<span class="word-self">hardspan>-on
{i} penile erection (Vulgar Slang)
<span class="word-self">hardspan>-on
an erection
<span class="word-self">hardspan>-pressed
If you will be hard-pressed to do something, you will have great difficulty doing it. This year the airline will be hard-pressed to make a profit. having a lot of problems and not enough money or time
<span class="word-self">hardspan>-pressed
If someone is hard-pressed, they are under a great deal of strain and worry, usually because they have not got enough money. The region's hard-pressed consumers are spending less on luxuries
<span class="word-self">hardspan>-pressed
facing or experiencing financial trouble or difficulty; "the troubled car industry"; "distressed companies need loans and technical advice"; "financially hard-pressed Mexican hotels are lowering their prices"; "we were hard put to meet the mortgage paymentng"; "it was apparent that the magazine was in trouble"; "found themselves in a bad way financially"
<span class="word-self">hardspan>-shell crab
edible crab that has not recently molted and so has a hard shell
<span class="word-self">hardspan>-shell crab
A marine crab with a fully hardened shell, especially an edible crab in this stage
<span class="word-self">hardspan>-to-please(a)
of persons; "his father was a hard-to-please taskmaster"; "was very hard to please
<span class="word-self">hardspan>-up
poor, lacking money; under pressure, troubled
<span class="word-self">hardspan>-wearing
Something that is hard-wearing is strong and well-made so that it lasts for a long time and stays in good condition even though it is used a lot. hard-wearing cotton shirts. products that are hard-wearing will remain in good condition for a long time even when they are used a lot American Equivalent: long-wearing
<span class="word-self">hardspan>-wired
Something integrated or built into a computer's hardware and thus not easily removed or modified In networking, a computer connected by a direct circuit instead of through a router or switching network like most networked computers
<span class="word-self">hardspan>-wired
permanent high-speed connection to Internet, as opposed to modem-and-phone-line connection Hard-wiring requires infrastructure in office (including NAM's (wall jacks), cabling, hubs in the building, and appropriate hardware in the desktop computer itself
<span class="word-self">hardspan>-wired
If an ability, approach, or type of activity is hard-wired into the brain, it is a basic one and cannot be changed. Others think that the rules for what is `musical' are hard-wired in our brains to some degree. computer systems that are hard-wired are controlled by hardware rather than software and cannot be easily changed by the user
<span class="word-self">hardspan>-wired
A hard-wired part of a computer forms part of its hardware
<span class="word-self">hardspan>-wired
Applied to equipment that connects its power source with wiring (generally customer or contractor-supplied) attached directly to terminal blocks or distribution panels rather than via an input line cord and output receptacle
<span class="word-self">hardspan>-won
If you describe something that someone has gained or achieved as hard-won, you mean that they worked hard to gain or achieve it. The dispute could destroy Australia's hard-won reputation for industrial stability. achieved only after a of lot effort and difficulty
<span class="word-self">hardspan>-working
If you describe someone as hard-working, you mean that they work very hard. He was hardworking and energetic. working with a lot of effort
<span class="word-self">hardspan>-working
industrious, laborious, putting a lot of effort into one's work
a good man is <span class="word-self">hardspan> to find
Men who make good husbands or workers are rare
between a rock and a <span class="word-self">hardspan> place
Having the choice between two unpleasant or distasteful options; in a predicament or quandary

If Washington Mutual needs to raise capital quickly, it will very likely find itself between a rock and a hard place, because credit markets have all but closed their doors to troubled banks.

bone <span class="word-self">hardspan>
As hard as a bone, rock hard
die <span class="word-self">hardspan>
To be slow in changing or disappearing
do the <span class="word-self">hardspan> yards
To perform a difficult task or tasks
doing the <span class="word-self">hardspan> yards
Present participle of do the hard yards
give somebody a <span class="word-self">hardspan> time
To tease, kid, or rib

He's usually pretty good-natured when the children give him a hard time about his bald spot.

<span class="word-self">hardspan>
Of drink, strong
<span class="word-self">hardspan>
Sexually aroused
<span class="word-self">hardspan>
With difficulty

His degree was hard earned.

<span class="word-self">hardspan>
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
<span class="word-self">hardspan>
With much force or effort

Think hard on your choices.

<span class="word-self">hardspan>
severe, harsh, unfriendly, brutal
<span class="word-self">hardspan>
Resistant to pressure
<span class="word-self">hardspan>
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

<span class="word-self">hardspan>
Near, close
<span class="word-self">hardspan>
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
<span class="word-self">hardspan>
Requiring a lot of effort to do or understand

a hard problem.

<span class="word-self">hardspan>
Compactly

The lake had finally frozen hard.

<span class="word-self">hardspan>
Of water, high in dissolved calcium compounds
<span class="word-self">hardspan>
Unquestionable

hard evidence.

<span class="word-self">hardspan>
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
<span class="word-self">hardspan>
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

<span class="word-self">hardspan> as nails
Very hard; tough
<span class="word-self">hardspan> c
The "c" sound in "cat" and "cabin" as distinct from the soft c in "cent", "center" and "circuit"
<span class="word-self">hardspan> case
An amusing, funny, witty, or possibly strange person. May be used as a term of endearment
<span class="word-self">hardspan> case
A tough person

Because he is in the police force, Andy is a hard case.

<span class="word-self">hardspan> cheese
Expressed to someone suffering misfortune
<span class="word-self">hardspan> cider
an alcoholic beverage formed by fermenting cider (apple juice). Unless specified as hard cider, in the US cider is assumed to refer to non-alcoholic sweet cider
<span class="word-self">hardspan> code
To build absolute and unchangeable strings into a program such that they can only be changed by modifying the source code and recompiling
<span class="word-self">hardspan> code
To insert an unchangeable program into a device; to hard wire
<span class="word-self">hardspan> copy
A printed copy of a digital document, as opposed to a copy in electronic form
<span class="word-self">hardspan> count
When the quarterback attempts to draw the defense offside through a deceptive snap count sequence, sometimes accompanied by subtle body movements which simulate the initiation of the play

Jones is good at drawing a defense offside with his hard count.

<span class="word-self">hardspan> disc
Alternative spelling of hard disk
<span class="word-self">hardspan> disc drive
Alternative spelling of hard disk drive
<span class="word-self">hardspan> disk
The unit itself, and all the disks within it
<span class="word-self">hardspan> disk
One of a series of parallel magnetic recording disks in a drive unit, used for the recording and retrieval of digital information; used especially in personal computers
<span class="word-self">hardspan> disk drive
pedantic form of hard drive or hard disk ; a fixed disc drive containing rigid discs
<span class="word-self">hardspan> disk drives
plural form of hard disk drive
<span class="word-self">hardspan> disks
plural form of hard disk
<span class="word-self">hardspan> done by
used, cheated, dejected

King should feel a bit hard done by after being replaced in the team.

<span class="word-self">hardspan> drive
A device used for storing large amounts of data for a computer that persist while the computer is turned off
<span class="word-self">hardspan> drives
plural form of hard drive
<span class="word-self">hardspan> drop
A manual downward motion of a piece that makes it land immediately (that is, within only one frame) and is possible in multiple versions of the video game Tetris
<span class="word-self">hardspan> drops
plural form of hard drop
<span class="word-self">hardspan> feelings
Resentment, anger

The eviction itself went relatively smoothly, but the hard feelings it generated resound deep inside Israeli army barracks.

<span class="word-self">hardspan> freeze
A freeze sufficiently long and severe to destroy seasonal vegetation and lead to ice formation in standing water and hard ground. Three degrees C. below freezing is considered a threshold in the US
<span class="word-self">hardspan> freezes
plural form of hard freeze
<span class="word-self">hardspan> g
: The "g" sound in "get", "log" and "give" as distinct from the soft g in "gem", "giraffe", "lodge" and "generation"
<span class="word-self">hardspan> gainer
: A person who has difficulty gaining weight either through diet or exercise
<span class="word-self">hardspan> hat
A helmet, usually made from rigid plastic, used on construction sites to protect the head from falling objects
<span class="word-self">hardspan> hats
plural form of hard hat
<span class="word-self">hardspan> head
A crooked organiser of a two-up game, who would cheat players out of their money. (Reference: Sidney J. Baker, The Australian Language, second edition, 1966, chapter XI section 3, page 243.)
<span class="word-self">hardspan> hit
In severe difficulties
<span class="word-self">hardspan> hit
Severely affected by a problem
<span class="word-self">hardspan> landscaping
A type of landscaping which prominently uses hard materials, like stone and metals, rather then 'soft' soil and planting
<span class="word-self">hardspan> lemonade
an alcopop resembling lemonade
<span class="word-self">hardspan> line
A firm stance or policy on which one will not compromise
<span class="word-self">hardspan> lines
Expressed to someone suffering misfortune
<span class="word-self">hardspan> luck
Expressed to someone suffering misfortune
<span class="word-self">hardspan> maple
The sugar maple, Acer saccharum
<span class="word-self">hardspan> matte
With the top and bottom of the film frame masked off in camera, as opposed to soft matte
<span class="word-self">hardspan> money
Money backed by specie and easily convertible into foreign currencies
<span class="word-self">hardspan> mutation
A type of pronunciation change required when speaking certain Celtic languages
<span class="word-self">hardspan> news
Factual reportage of events which are socially or politically significant and of a serious nature, as opposed to the reporting of entertaining, humorous, or gossipy accounts of relatively inconsequential events

Ed Bradley, who died yesterday of leukemia at age 65, . . . covered hard news and soft features with equal commitment, grace and skill, and many of his stories and interviews were impossible to forget.

<span class="word-self">hardspan> of hearing
Having difficulty hearing; somewhat deaf

Speak loudly, because Grandpa is somewhat hard of hearing.

<span class="word-self">hardspan> palate
A thin horizontal bony plate of the skull, located in the roof of the mouth
<span class="word-self">hardspan> palates
plural form of hard palate
<span class="word-self">hardspan> pill to swallow
Something that is hard to accept

That my own son could have done something so horrible is a hard pill to swallow.

<span class="word-self">hardspan> put
To be in a situation that is difficult to resolve

I know what it means, but would be hard put to define it.

<span class="word-self">hardspan> redirect
An automatic redirect

I'd prefer to use a hard redirect so that people don't even notice we've reorganised the site.

<span class="word-self">hardspan> rock
A rock music genre, typically with heavy use of electric guitars, bass guitar and drums
<span class="word-self">hardspan> science
The natural and physical sciences that use the scientific method and experiments to test theories. Examples include mathematics, biology, physics, chemistry and geology
<span class="word-self">hardspan> sciences
plural form of hard science
<span class="word-self">hardspan> sell
A sales transaction which is challenging for the sales person to make; any act or object of persuasion which is challenging

Mr. Ignatieff's predecessor, Stéphane Dion, was a hard sell on the fundraising circuit, but so far, the new leader has proven to be a draw.

<span class="word-self">hardspan> sell
A sales technique of pressuring the potential buyer to agree to a purchase

The Lockheed Corporation said today that it would reduce the price of its F-16 fighter plane, underscoring a new, aggressive posture. . . . It's the old hard sell, which is necessitated by the market conditions both here and overseas, Mr. Dane said.

<span class="word-self">hardspan> shoulder
A verge to the side of a highway, which should be used only in case of an emergency (especially on a motorway)
<span class="word-self">hardspan> skill
A technical skill, not one that is interpersonal
<span class="word-self">hardspan> sledding
Difficulties, generally; a rough time

How are you, Mr. Wolfe. I wish to God you did. If there was anybody owed me anything I'd be with him like a saddle on a horse..

<span class="word-self">hardspan> space
non-breaking space
<span class="word-self">hardspan> start
An explosion in a rocket engine during startup, usually due to the presence of too much propellant prior to ignition
<span class="word-self">hardspan> time
Difficulties; a difficult time; trouble
<span class="word-self">hardspan> to come by
Difficult to find
<span class="word-self">hardspan> up
Lacking money, impecunious, in financial difficulties
<span class="word-self">hardspan> water
water with a high concentration of dissolved minerals, especially calcium, making it difficult to lather with soap
<span class="word-self">hardspan> work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
<span class="word-self">hardspan> yakka
hard work
hold <span class="word-self">hardspan>
to remain still

Hold hard, here come the sheep.

learn the <span class="word-self">hardspan> way
To learn by experiencing the consequences of making mistakes

Anyone who tries to cycle will learn the hard way that grazes are painful.

learned the <span class="word-self">hardspan> way
Present participle of learn the hard way
learning the <span class="word-self">hardspan> way
Simple past tense and past participle of learn the hard way
التركية - الإنجليزية

تعريف hard- في التركية الإنجليزية القاموس.

<span class="word-self">hardspan> disk
(Bilgisayar) hard drive
hard-
المفضلات