gizemli

listen to the pronunciation of gizemli
التركية - الإنجليزية
mysterious

Love moves in mysterious ways. - Aşk gizemli yollarda ilerler.

There's something mysterious about him. - Onun hakkında gizemli bir şey var.

sibyllic
cryptic
sibylic
mystic

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

enigmatic
enigmatical
sphinxlike
mystical

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

mysterious, inscrutable
secret

Why are you so secretive? - Neden bu kadar gizemlisin?

There's a secret song hidden on this album. - Bu albümde saklı gizemli şarkı var.

secretive

You're always very secretive. - Sen her zaman çok gizemlisin.

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

uncanny
inscrutable
occult
arcane
gizem
{i} mystery

Love is mystery and misery indefinitely. - Aşk, sürekli olarak gizem ve sefalettir.

Has anybody solved this mystery? - Bu gizemi çözen biri oldu mu?

gizemli tur
(Turizm) mystery tour
gizemli bir hava verme
mystification
gizemli bir hava vermek
mystify
gizemli bir şekilde
mysteriously

Sami has mysteriously gone missing. - Sami gizemli bir şekilde kayboldu.

She was found mysteriously murdered. - Gizemli bir şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

gizemli bir şekilde
inscrutably
gizemli bir şekilde
darkly
gizemli bir şekilde
enigmatically
gizemli bir şekilde
elvishly
gizemli davranmak
enigmatize
gizemli kimse
sphinx
gizemli olarak
enigmatically
gizemli olayları konu alan
(Konuşma Dili) cloak-and-dagger
gizemli olmayan
nonmystical
gizem
{i} enigma

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

What she said was an enigma to me. - Onun söylediği benim için bir gizemdi.

gizem
{i} arcanum
gizem
{i} cabbala
gizem
{i} cabala
gizem
mystery sır
gizem
secret

There's a secret song hidden on this album. - Bu albümde saklı gizemli şarkı var.

The universe is full of secrets. - Evren gizemlerle dolu.

gizem
arcana
gizem
mistery
kısmen gizemli
semimystical
التركية - التركية
الإنجليزية - التركية

تعريف gizemli في الإنجليزية التركية القاموس.

gizem
musterion

Yunanca kökenli bir kelimedir.

gizemli
المفضلات