get together socially or for a specific purpose

listen to the pronunciation of get together socially or for a specific purpose
الإنجليزية - التركية

تعريف get together socially or for a specific purpose في الإنجليزية التركية القاموس.

meet
{i} yarışma

Yarın atletik yarışmaya katılmamız gerekiyor. - We are supposed to take part in the athletic meet tomorrow.

Atletizm yarışması yıllık bir etkinliktir. - The athletic meet is an annual event.

meet
-e rastlamak
get together
toplan

Toplanalım ve bir parti verelim. - Let's get together and have a party.

Toplanalım ve onu tartışalım. - Let's get together and talk it over.

get together
buluşmak

En kısa sürede buluşmak istiyorum. - I'd like to get together as soon as possible.

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

meet
buluş

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

meet
tatmin etmek
meet
karşılama

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

get together
toplamak, biriktirmek
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
meet
karşı karşıya gelmek
meet
dokunmak
meet
değmek
الإنجليزية - الإنجليزية
meet
get together
get together socially or for a specific purpose

  الواصلة

  get to·geth·er socially or for a spe·cif·ic pur·pose

  التركية النطق

  get tıgedhır sōşıli ır fôr ı spısîfîk pırpıs

  النطق

  /ˈget təˈgeᴛʜər ˈsōsʜəlē ər ˈfôr ə spəˈsəfək ˈpərpəs/ /ˈɡɛt təˈɡɛðɜr ˈsoʊʃəliː ɜr ˈfɔːr ə spəˈsɪfɪk ˈpɜrpəs/

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات