get together socially or for a specific purpose

listen to the pronunciation of get together socially or for a specific purpose
الإنجليزية - التركية

تعريف get together socially or for a specific purpose في الإنجليزية التركية القاموس.

meet
{i} yarışma

Atletik yarışma gelecek haftaya kadar ertelendi. - The athletic meet was put off until next week.

Atletizm yarışması 15 Ekim'de düzenlendi. - The athletic meet took place on October 15.

meet
-e rastlamak
get together
toplan

Toplanalım ve onu tartışalım. - Let's get together and talk it over.

Yakında toplanacağız. - We'll get together soon.

get together
buluşmak

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

Daha sonra buluşmak istiyor musunuz? - Do you want to get together later?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Bill ve John çene çalmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to shoot the breeze.

meet
buluş

Paris'te onunla buluşma şansım vardı. - I had a chance to meet him in Paris.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

meet
tatmin etmek
meet
karşılama

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

get together
toplamak, biriktirmek
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
meet
karşı karşıya gelmek
meet
dokunmak
meet
değmek
الإنجليزية - الإنجليزية
meet
get together
get together socially or for a specific purpose

  الواصلة

  get to·geth·er socially or for a spe·cif·ic pur·pose

  التركية النطق

  get tıgedhır sōşıli ır fôr ı spısîfîk pırpıs

  النطق

  /ˈget təˈgeᴛʜər ˈsōsʜəlē ər ˈfôr ə spəˈsəfək ˈpərpəs/ /ˈɡɛt təˈɡɛðɜr ˈsoʊʃəliː ɜr ˈfɔːr ə spəˈsɪfɪk ˈpɜrpəs/

  كلمة اليوم

  casanova
المفضلات