görülmek

listen to the pronunciation of görülmek
التركية - الإنجليزية
to be seen, occur, be evident, appear
occur
to be taken care of, be handled
seen

Tom didn't want to be seen with Mary. - Tom, Mary'yle görülmek istemiyordu.

I am not ashamed to be seen with them. - Onlarla görülmekten utanmam.

confer
be in sight
be seen

Tom doesn't want to be seen with Mary. - Tom Mary ile görülmek istemiyor.

I don't want to be seen with him. - Onunla görülmek istemiyorum.

gör
saw

I saw my Twitter account suspended after a while. - Bir müddet sonra Twitter hesabımın askıya alındığını gördüm.

I saw her somewhere two years ago. - Onu ben iki yıl önce bir yerde gördüm.

olarak görülmek
(Hukuk) regarded as
gör
catch sight of

He happened to catch sight of a rare butterfly. - Tesadüfen nadir bir kelebeği gördü.

gör
see

I want to see you before you go. - Sen gitmeden önce seni görmek istiyorum.

Mary decided never to see him any more. - Mary artık onu asla görmemeye karar verdi.

gör
{f} sight

He fell in love with her at first sight. - İlk görüşte ona âşık oldu.

I was much frightened at the sight. - Ben görünce çok korktum.

gör
{f} seeing

Seeing that she was not excited at the news, she must have known it. - O, habere heyecanlanmadığına göre, onu önceden biliyor olmalı.

I'm looking forward to seeing you this April. - Bu nisanda seni görmeye can atıyorum.

gör
{f} sighted
gör
{f} seen

I turned off the TV because I had seen the movie before. - Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım.

Germs can only be seen with the aid of a microscope. - Mikroplar sadece bir mikroskop yardımıyla görülebilir.

gör
{f} view

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

gör
{f} viewing

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

hor görülmek
be held in contempt
layık görülmek
Be deemed to deserve

She was deemed to deserve the gold medal for fair play.

layık görülmek
be considered worthy, be deemed worthy
ön görülmek
be foreseen
azalma görülmek
a decrease to be seen
birlikte görülmek
(Dilbilim) go about (with)
gerekli görülmek
be regarded necessary
gerekli görülmek
be considered necessary
التركية - التركية
Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak: "Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü."- P. Safa
Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek
Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak
Gereken iş yapılmış olmak
görülme
Görülmek işi
görülmek
المفضلات