frightful; shocking; extremely ugly

listen to the pronunciation of frightful; shocking; extremely ugly
الإنجليزية - التركية

تعريف frightful; shocking; extremely ugly في الإنجليزية التركية القاموس.

hideous
iğrenç

İğrenç bir yara izini açığa çıkarmak için kolunu sıvadı. - Tom rolled up his sleeve, exposing a hideous scar.

Bu iğrenç sözleri tekrar söyleme! - Don't say these hideous words again!

hideous
igrenç
hideous
korkunç bir surette
hideous
berbat

Tom'un berbat bir baş ağrısı vardı. - Tom had a hideous hangover.

hideous
hideously iğrenç bir şekilde
hideous
{s} korkunç

Polis henüz bu korkunç suçu işlemiş kişiyi yakalamış değil. - The police haven't yet caught the person who committed this hideous crime.

Orada korkunç bir canavar yaşardı. - A hideous monster used to live there.

hideous
korkunçluk
hideous
hideousness igrençlik
hideous
{s} çok çirkin, iğrenç, korkunç
hideous
{s} çirkin
الإنجليزية - الإنجليزية
hideous

A piteous and hideous spectacle. Thomas Babington Macaulay.

frightful; shocking; extremely ugly
المفضلات