feel pain or be in pain

listen to the pronunciation of feel pain or be in pain
الإنجليزية - التركية

تعريف feel pain or be in pain في الإنجليزية التركية القاموس.

hurt
{f} kâlbini kırmak

Tom'un kalbini kırmak istemediğini biliyorum. - I know you don't want to hurt Tom.

Biz onların kalbini kırmak istemiyorduk. - We didn't mean to hurt them.

hurt
{f} ağrımak
hurt
{f} rencide etmek
hurt
{i} üzüntü
hurt
{f} küstürmek
hurt
{i} yaralı

Yaralı olmadığına memnun oldum. - I'm glad you weren't hurt.

Yaralı değilsin, değil mi? - You're not hurt, are you?

hurt
{i} ızdırap
hurt
ağrıtmak
hurt
kırılmak
hurt
üzmek
hurt
canı yanmak
hurt
yaralamak (bir uzvu)
hurt
zedelemek (bir uzvu)
hurt
bir uzva zarar vermek
hurt
ziyan
hurt
gücüne gitmek
hurt
kırmak

Biz onun kalbini kırmak istemiyorduk. - We didn't mean to hurt him.

Onun duygularını kırmak istemiyorum. - I don't want to hurt her feelings.

hurt
hurtfulzararlı
hurt
hurtfullyzarar ve
hurt
(fiil) kâlbini kırmak, yaralamak, incitmek, acıtmak, rencide etmek, acımak, küstürmek, ağrımak, canını yakmak, kırmak, zarar vermek, zarar görmek, incinmek
الإنجليزية - الإنجليزية
suffer
suffer¨
hurt
feel pain or be in pain

  التركية النطق

  fil peyn ır bi în peyn

  النطق

  /ˈfēl ˈpān ər bē ən ˈpān/ /ˈfiːl ˈpeɪn ɜr biː ɪn ˈpeɪn/

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات