duyarsız

listen to the pronunciation of duyarsız
التركية - الإنجليزية
senseless
insensitive

I dislike Chris because he is very rude and insensitive. - Chris'i sevmiyorum çünkü o çok kaba ve duyarsız.

I think Tom is insensitive. - Tom'un duyarsız olduğunu düşünüyorum.

thick skin
deaf
insensible
insentient
immune
stolid
insusceptible
hard hearted
inconsiderate
callous

Was Dan callously murdered like Linda? - Dan Linda gibi duyarsızca mı öldürüldü?

apathetic
hardhearted
التركية - التركية
Duyarlı olmayan
duyarsız
المفضلات