drawing a bow at venture

listen to the pronunciation of drawing a bow at venture
الإنجليزية - التركية
boş atıp dolu tutmak
drawing a bow at venture

  الواصلة

  draw·ing a bow at ven·ture

  التركية النطق

  drôîng ı bau ät vençır

  النطق

  /ˈdrôəɴɢ ə ˈbou ˈat ˈvenʧər/ /ˈdrɔːɪŋ ə ˈbaʊ ˈæt ˈvɛnʧɜr/

  كلمة اليوم

  exiguous
المفضلات