doğaüstü

listen to the pronunciation of doğaüstü
التركية - الإنجليزية
supernatural

He believes in the supernatural. - O, doğaüstüne inanır.

Supernatural beings exist. - Doğaüstü varlıklar var.

preternatural
occult
unearthly
superphysical
metaphysical
hyperphysical
supernaturalistic
supernaturally
transcendental
miraculous
doğaüstü güç
mana
doğaüstü güçlere inanma
occultism
doğaüstü şey
supernatural
التركية - التركية
Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü
doğaüstü
المفضلات