doğaüstü

listen to the pronunciation of doğaüstü
Türkçe - İngilizce
supernatural

Tom believes in the supernatural. - Tom doğaüstüne inanmaktadır.

Supernatural beings exist. - Doğaüstü varlıklar var.

preternatural
occult
unearthly
superphysical
metaphysical
hyperphysical
supernaturalistic
supernaturally
transcendental
miraculous
doğaüstü güç
mana
doğaüstü güçlere inanma
occultism
doğaüstü şey
supernatural
Türkçe - Türkçe
Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü
doğaüstü