discordance between affective expression and the content or speech or ideation

listen to the pronunciation of discordance between affective expression and the content or speech or ideation
الإنجليزية - التركية

تعريف discordance between affective expression and the content or speech or ideation في الإنجليزية التركية القاموس.

inappropriate
{s} uygun olmayan

Eğer orkidenin sarımsı yaprakları varsa, bu onun uygun olmayan bir yere koyulduğu anlamına gelir. - If your orchid has yellowish leaves, it means that it was placed in inappropriate location.

Tom çoğunlukla uygun olmayan zamanlarda aptalca şeyler söylüyor. - Tom often says stupid things at inappropriate times.

inappropriate
yakışıksız

Tom'un söylediği yakışıksızdı. - What Tom said was inappropriate.

inappropriate
{s} uygunsuz

Tom uygunsuz dil kullandı. - Tom used inappropriate language.

Bence onun uygunsuz olduğunu biliyorsun. - I think you know that's inappropriate.

inappropriate
münasebetsiz
inappropriate
biçimsiz
inappropriate
{s} yersiz

Onun eleştirisi tamamen yersizdi. - His critique was totally inappropriate.

Tom Uluslararası Kadınlar Günü için Mary'ye bir demet gül getirdi, ama o bunu yersiz buldu. - Tom brought a bunch of roses for Mary for International Women's Day, but she found it inappropriate.

inappropriate
{s} uymaz
inappropriate
münasebetsizlik
inappropriate
inappropriatenessuygunsuzluk
inappropriate
inappropriatelyyakışık almaz bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
inappropriate
discordance between affective expression and the content or speech or ideation

    الواصلة

    dis·cord·ance be·tween af·fec·tive ex·pres·sion and the con·tent or speech or i·de·a·tion

    النطق

    كلمة اليوم

    casanova
المفضلات