discipline

listen to the pronunciation of discipline
الإنجليزية - التركية
disiplin

Üniversite, Mark Zuckerberg'ı veritabanını hacklediği için disipline verdi. - The university disciplined Mark Zuckerberg for hacking its database.

Tom yeterince disiplinli değil. - Tom isn't disciplined enough.

{f} yetiştirmek
sıkıdüzen
kontrol altında tutmak
düzenbağı
bilimdalı
bilgi dalı
disipline etmek
ceza

O kabahati için cezalandırıldı. - He was disciplined for his wrongdoing.

{f} kontrol et
eğitmek
cezalandırmak
eğitim
idare etmek
{f} disiplin sağlamak
{i} disiplin, düzence, sıkıdüzen: military discipline askeri disiplin
idare
{i} baskı
{i} itaat, boyun eğme
boyun eğme
tekdir
{f} yola getirmek
{i} denetim
{f} terbiye etmek
öğreti
{i} talim
{i} sıkı düzen
{i} sıkı disiplin
ilim
{i} bilim dalı

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

disiplin,v.kontrol et: n.disiplin
(Askeri) DİSİPLİN: Belirli bir harekat için tespit edilen sistematik kurallar ve usuller. Örneğin, yürüyüş disiplini (march discipline), kamuflaj disiplini (camouflage discipline) gibi
{i} cezalandırma
yöntem/ceza/disiplin
cezalandır/terbi
{i} otorite
{f} disipline sokmak
kontrol etmek
disiplin altına almak
disipline
düzence
düzen bağı
discipline and adjustment board
(Askeri) DİSİPLİN VE İNCELEME KURULU: Hafif suçluların bulunduğu bir cezaevi komutanı tarafından tayin edilmiş, en az üç subaydan oluşan bir kurul. Bu kurulun vazifesi; kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketleri incelemek; bunlar için uygun disiplin tedbirleri teklif etmek; komutan veya karargah heyetinin diğer mensupları tarafından kendisine havale edilmiş mahpusların karar tashih problemlerini inceleyip hallinde yardımcı olmaktır
discipline morale
(Askeri) disiplin-moral
discipline of children
çocuklarda disiplin
discipline of trial
(Kanun) duruşmanın inzibatı
disciplined
disiplinli

Hayatlarımızda disiplinli olmayı öğrenmeliyiz. - We should learn to be disciplined in our lives.

Tom yeterince disiplinli değil. - Tom isn't disciplined enough.

self discipline
disiplin
march discipline
(Askeri) yürüyüş disiplini
board of discipline
disiplin kurulu
communication line discipline
iletişim çizgisi düzeni
communication line error discipline
iletişim çizgisi hata düzeni
humanistic discipline
hümanistik disiplin
queue discipline
kuyruk disiplini
scientific discipline
bilimsel öğreti
self-discipline
öz disiplin
disciplines
disiplinler
information discipline
bilgi disiplin
modern discipline
çağdaş bilgi dalı
possessing mental discipline
zihinsel disiplin sahip
sub discipline
alt disiplin
camouflage discipline
(Askeri) KAMUFLAJ DİSİPLİNİ, GİZLEME DİSİPLİNİ, PEÇELEME DİSİPLİNİ: Askeri malzeme veya şahısların gizlenmesi için yapılan görünüş değişiklerinin iyi bir durumda devam ettirilmesi veya düşman gözetlemesinden korunmak için konulmuş bulunan gizleme kaidelerine riayet
circuit discipline
(Askeri) DEVRE DİSİPLİNİ: Gönderme emniyetinin bir unsuru. Devre disiplini; muhabere malzemesinin gerektiği şekilde kullanılmasını, tespit edilmiş frekanslara ve işletme unsurlarına uyulmasını, düzeltici işlemleri; çevrim kontrolünü, dost dinlemeyi ve eğitimi içine alır
company discipline
(Askeri) BÖLÜK DİSİPLİN CEZASI: Bak. "company punishment"
convoy discipline
(Askeri) KONVOY DİSİPLİNİ: Bir konvoyun mümkün olduğu kadar azami sürat ve emniyetle ve diğer trafiği, imkan nispetinde az etkileyecek şekilde, hareketini sağlamak için gerekli talimata riayet edilmesi
fire discipline
(Askeri) ATEŞ DİSİPLİNİ: Personelin, yalnız belirtilen hedeflere ve yalnız kendi komutanlarının emriyle ateş açma imkanları
fire discipline
(Askeri) Ateş disiplini
gas discipline
(Askeri) GAZ DİSİPLİNİ: Bir askere, gazın tesirini bilmeyi fakat sebepsiz korkmamayı, koruyucu teçhizatın kıymetini ve bakımını öğrenmeyi, gazın tespiti veya gaz tehlikesi işaretinin verilmesi üzerine derhal maskesini uzun süre ve vazifesini tam yapacak şekilde taşımayı, emir verilmeden çıkarmamayı öğreten eğitim
iron discipline
sıkı disiplin
march discipline
(Askeri) YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ: Yürüyüşte; özellikle, düzen, mesafe, yürüyüş hızı ve korunma ile ilgili talimatın tatbik ve ifa edilmesi
military discipline
(Askeri) ASKERİ DİSİPLİN: Askeri kanun ve yönetmeliklere, her türlü şartlar altında, otomatik olarak, itaati ve iyi tavır ve hareketi temin eden ruhi durum. Askeri disiplin, askeri kanun ve otoriteye saygı ve sadakat esası üzerine kurulmuştur
preemptive priority discipline
sonsuz oncelikli duzence
prison discipline
cezaevi disiplini
radio discipline
(Askeri) TELSİZ DİSİPLİNİ: Özellikle gönderme emniyetini gerektiren haberleşme şartları altında telsiz kullanılmasıyla ilgili kurallara tam riayet
road discipline
(Askeri) YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ: Bir yoldan faydalanan kıta, araç ve hayvanların düzenli hareketi. Yürüyüş disiplini karışıklığı ve gecikmeleri önler
sound discipline
(Askeri) SES DİSİPLİNİ: Belirli bir mıntıkada yayılabilecek seslerle ilgili resmi sınırlamalara riayet. Bu kısıtlama, çok defa, bir dinleme yeri veya ses kestirme noktası civarına konulur
water discipline
(Askeri) SU DİSİPLİNİ: Sarf edilen suyun miktarı ve bu suyun ne kadar zamanda harcanacağı ile, kullanılan bütün suyun tedarik olduğu yerlerin sıkı şekilde kontrolu
الإنجليزية - الإنجليزية
To teach someone to obey authority
To punish someone in order to (re)gain control
A flagellation as a means of obtaining sexual gratification
A controlled behaviour; self-control
To train someone by instruction and practice
A punishment to train or maintain control
A specific branch of knowledge or learning
A category in which a certain art, sport or other activity belongs, or a sub-category of said activity
To impose order on someone
A state of order based on submission to authority
An enforced compliance or control
A systematic method of obtaining obedience
A set of rules regulating behaviour
to train to obedience
{f} punish; bring order; train
or "for such a plan to work requires discipline"; a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
controlled behaviour; self-control
  A right reserved to management under § 7106(a)(2)(A)    The FLRA has said that the right to discipline includes the right "to investigate to determine whether discipline is justified[,]" 34 FLRA at 1156, and it "encompasses the use of the evidence obtained during the investigation "  34 FLRA at 1157   For example, a proposal requiring that complaints against an employee be in writing and identify the complainant in order to be valid excessively interferes with the right to discipline   See 47 FLRA No 2, #27
A branch of knowledge or teaching Training intended to produce a specified character or pattern of behavior A state of order based on submission to rules and authority A set of rules or methods
The are of science in which the data are normally used (e g , Radiation Budget, Clouds)
punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
The subject matter of instruction; a branch of knowledge
training to improve strength or self-control
A right reserved to management under § 7106(a)(2)(A) The FLRA has said that the right to discipline includes the right "to investigate to determine whether discipline is justified[,]" 34 FLRA at 1156, and it "encompasses the use of the evidence obtained during the investigation " 34 FLRA at 1157 For example, a proposal requiring that complaints against an employee be in writing and identify the complainant in order to be valid excessively interferes with the right to discipline See 47 FLRA No 2, #27
a major subdivision of engineering such as the traditional fields of Chemical, Civil, or Electrical Engineering, or a cross disciplinary field of comparable breadth (See Sub-discipline)
A field of study See Major
(A) A scourge used by Roman Catholics for penitential purposes "Before the cross and altar a lamp was still burning, and on the floor lay a small discipline or penitential scourge of small cord and wire, the lashes of which were stained with recent blood " - Sir W Scott: The Talisman chap iv Discord means severance of hearts (Latin, discorda) It is the opposite of concord, the coming together of hearts In music it means disagreement of sounds, as when a note is followed by another which is disagreeable to a musical ear (See Apple )
A formal branch of knowledge or teaching (e g , biology, geography, and engineering) that is systematically investigated, documented, and taught
the trait of being well behaved; "he insisted on discipline among the troops"
punishment intended to train
To educate; to develop by instruction and exercise; to train
If someone is disciplined for something that they have done wrong, they are punished for it. The workman was disciplined by his company but not dismissed Her husband had at last taken a share in disciplining the boy
Correction; chastisement; punishment inflicted by way of correction and training
One of the three major divisions of knowledge: 1) Science, 2) Social Science, 3) Humanities Also, a field of academic study Colleges and universities are usually organized around disciplines, represented by academic departments such as psychology, education, chemistry, etc (Unit 2> Starting Your Search; Unit 5> The Great GALILEO)
action taken against an employee for misconduct or incompetence when other efforts (i e , counseling) fail or when a single incident is so severe as to warrant it In NYS service, disciplinary penalties can only be imposed after an employee has been formally charged and has exhausted his/her appeal rights Disciplinary penalties range from official reprimands, suspension without pay, fines, loss of accrued leave credits, and reduction in grade, to dismissal from service Except for cases of extreme misconduct, discipline, where required, should be progressive and consistent An employee should be notified that a problem exists and given a chance to improve before being disciplined For more information about discipline go to: Discipline
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?
Specific area of study, formally organized body of knowledge
The treatment suited to a disciple or learner; education; development of the faculties by instruction and exercise; training, whether physical, mental, or moral
a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
To punish someone in order to gain control
a category in which a certain sport belongs, or a sub-category of said sport
To accustom to regular and systematic action; to bring under control so as to act systematically; to train to act together under orders; to teach subordination to; to form a habit of obedience in; to drill
{i} training; punishment; method, system; field of study
If you refer to an activity or situation as a discipline, you mean that, in order to be successful in it, you need to behave in a strictly controlled way and obey particular rules or standards. The discipline of studying music can help children develop good work habits
To improve by corrective and penal methods; to chastise; to correct
A discipline is a collection of related activities that are related to a major 'area of concern' The disciplines in UPEDU include: Business Modeling, Requirements, Analysis & Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration & Change Management, Project Management, Environment
Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards. It was that image of calm and discipline that appealed to voters. = self-control
Basic business disciplines include accounting, economics, finance, human resource management, information management, marketing, operations, organisational behaviour, quantitative methods and (business) strategy
the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received"
Discipline is the practice of making people obey rules or standards of behaviour, and punishing them when they do not. Order and discipline have been placed in the hands of headmasters and governing bodies
If you discipline yourself to do something, you train yourself to behave and work in a strictly controlled and regular way. Out on the course you must discipline yourself to let go of detailed theory I'm very good at disciplining myself
flagellation as a means of obtaining sexual gratification
A discipline is a collection of related activities that are related to a major 'area of concern' The disciplines in RUP include: Business Modeling, Requirements, Analysis & Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration & Change Management, Project Management, Environment 1
training to improve strength or self-control the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received" the trait of being well behaved; "he insisted on discipline among the troops" a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine" or "for such a plan to work requires discipline"; a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings" punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently" train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?
A subject area or branch of knowledge
Any of five physical (engineering) disciplines may be solved by the ANSYS program: structural, thermal, electric, magnetic, and fluid Note that you can also solve multi-field problems in ANSYS, which consider the effects of the physical phenomena coupled together, such as temperature and displacement in a thermal-stress analysis
enforced compliance or control
Training to act in accordance with established rules; accustoming to systematic and regular action; drill
Subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience
means an action which is recorded in the employee’s Official Personnel File, i e , written reprimand, suspension, reduction in grade or pay, or removal [HRO Part 3, Chapter 1, Discipline and Adverse Actions]
A standard that helps us to behave with a mental freedom not found among others who behave according to their whims and unwanted desires
A discipline is a recognized subject area or field of study within which courses and research are structured
a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine"
training to improve strength or self-control the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received"
Severe training, corrective of faults; instruction by means of misfortune, suffering, punishment, etc
a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine" or "for such a plan to work requires discipline"
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?"
The enforcement of methods of correction against one guilty of ecclesiastical offenses; reformatory or penal action toward a church member
To inflict ecclesiastical censures and penalties upon
A discipline is a particular area of study, especially a subject of study in a college or university. We're looking for people from a wide range of disciplines. = subject see also self-discipline
discipline problems
problems in conduct or control of behavior
discipline sheet
form on which a person's behavior is detailed
academic discipline
A branch of knowledge or learning which is taught or researched at the college or university level
disciplined
Punished for disobedience
disciplined
Simple past tense and past participle of discipline
market discipline
The forces in a free market which tend to control and limit the riskiness of a financial institution's investment and lending activities, such as the concern of depositors for the safety of their deposits and the concern of bank investors for the safety and soundness of their institutions
self-discipline
Control of oneself, willpower
disciplin
{v} to educate, regulate, punish, beat
Manual of Discipline
or Rule of the Community Major document produced by the Essene community of Jews. The manual, written on scrolls found in 1947 in caves at Qumrn (see Dead Sea Scrolls), explains the sect's religious and moral ideals and describes its admission ceremony, mystical doctrines, and organizational and disciplinary statutes
academic discipline
{i} field of study, branch of study, discipline
disciplined
Someone who is disciplined behaves or works in a controlled way. For me it meant being very disciplined about how I run my life. obeying rules and controlling your behaviour
disciplined
{s} trained, well ordered; obedient
disciplined
punished for misbehavior; "the chastised child sat humbly in the corner"
disciplined
Possessing mental discipline
disciplined
trained mentally or physically by instruction or exercise; "the beautiful coordination of his disciplined muscles"; "a disciplined mind"
disciplined
obeying the rules trained mentally or physically by instruction or exercise; "the beautiful coordination of his disciplined muscles"; "a disciplined mind
disciplined
obeying the rules
disciplined
past of discipline
disciplined
Under control
disciplines
third-person singular of discipline
disciplines
plural of discipline
disciplines
A branch of instruction or learning a set or system of rules and regulations (Macquarie Dictionary) Fields of academic enquiry within which knowledge is produced and validated (eg the sciences, the arts)
disciplines
Traditional disciplines such as Structures, Materials, Aerodynamics and Thermodynamics which affect the design The size and complexity of the disciplinary analysis is indicated by describing the underlying mathematics For example, an nxn system of linear equations where n is the number of degrees of freedom
disciplines
Areas or fields of study page top
disciplining
present participle of discipline
fire discipline
limited firing of weapons designed to conserve ammunition
humanistic discipline
studies intended to provide general knowledge and intellectual skills (rather than occupational or professional skills); "the college of arts and sciences
inner discipline
self-control, ability to govern one's own emotions and actions
iron discipline
strong control; strong self-control
military discipline
discipline within the armed forces
party discipline
discipline within a political party
relax discipline
ease the discipline, make the controlling of conduct more relaxed
road discipline
polite behavior while driving
self discipline
ability to apply oneself to complete a task
self-discipline
the trait of practicing self discipline
self-discipline
Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. Exercising at home alone requires a tremendous amount of self-discipline. the ability to make yourself do the things you know you ought to do, without someone making you do them
self-discipline
the act of denying yourself; controlling your impulses
strict discipline
obeying commands, acceptance of authority, military obedience
water discipline
restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage
التركية - الإنجليزية

تعريف discipline في التركية الإنجليزية القاموس.

onur kurulu discipline committee
(of a society)
discipline
المفضلات