değil

listen to the pronunciation of değil
التركية - الإنجليزية
not

This ship is not fit for an ocean voyage. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

no
am not

I am not gay, but my boyfriend is. - Ben eşcinsel değilim, ama benim erkek arkadaşım eşcinsel.

I am not the captain of the new team. - Ben yeni takımın kaptanı değilim.

un
not: Mutlu değil. She is not happy
(initially or in anticipation of a verb) not only, let alone: Değil laleler, leylaklar bile açtı. Not only the tulips but even the lilacs have bloomed
a let alone: Süt değil a, su bile yok. - There is no water, let alone milk
ain't

I ain't worried about what he might say. - Onun söyleyebileceği şey hakkında endişeli değilim.

It ain't like before, you know. - O eskisi gibi değil, biliyorsun.

not a

John is not as old as Bill; he is much younger. - John Bill kadar yaşlı değil; çok daha genç.

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

No, ...: "Ev güzel miydi?" "Değil." "Was the house beautiful?" "No, it wasn't." "Burada mı?" "Değil." "Is he here?" "No, he isn't."
un-
not in
aint
nto
isn
değil mi ki since: Değil mi ki gelirim dedi, mutlaka gelir
Since he said he would, he is sure to come
Deli olmak işten değil
It drives one crazy
Dert değil
It's no trouble
de değil
nor
de değil
neither
demem o deme değil
prov. That's not what I mean
demem o değil
That's not what I mean
den daha az değil
(Askeri) not less than
den daha geç değil
(Askeri) not later than
den önce değil
not until
dert değil!
(Konuşma Dili) It's no trouble!
önemli değil
not at all
önemli değil
don't mention it
önemli değil
it doesn't matter

It doesn't matter whether your answer is right or wrong. - Cevabınızın yanlış ya da doğru olması önemli değil.

It doesn't matter when you come. - Ne zaman geldiğin önemli değil.

fena değil
all right
bir şey değil
not at all

This is not at all what Tom expected. - Bu hiç de Tom'un beklediği bir şey değil.

dinlere değil tanrıya inanan kimse
deist
fena değil
so so
fena değil
good deal
mühim değil
never mind
sorun değil
that's ok

If you want to stay at my place when you're in Boston, that's OK. - Boston'dayken benim evimde kalmak istiyorsan, sorun değil.

If you don't want to tell me, that's OK. - Bana söylemek istemiyorsan, sorun değil.

sorun değil
No problem

It's no problem for me to help you tomorrow morning. - Yarın sabah sana yardım etmek benim için sorun değil.

Like I said, no problem. - Söylediğim gibi, sorun değil.

önemli değil
you are welcome
Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü?
There must be something behind this
acil değil
non-urgent
adil değil
it is not fair
adil değil
unfair
aktif değil
inactive
bana göre değil
far be it from me
belli değil
not definite
belli değil
in doubt
benzer değil
(Bilgisayar) not like
benzer değil
(Bilgisayar) not similar
daha fazla değil
no more
daha fazla değil
no longer
dahil değil
not included
dahil değil
excluded
değil mi
is that so
değil mi
doch
etkin değil
disabled
etkin değil
(Bilgisayar) inactive
etkin değil
(Bilgisayar) not active
etkin değil
(Bilgisayar) not activated
gerekli değil
(Bilgisayar) not required

Reservations are not required. - Rezervasyonlar gerekli değil.

Your approval is not required. - Benim onayım gerekli değil.

geçerli değil
(Bilgisayar) not valid
güncel değil
(Bilgisayar) out-of-date
hiç de değil
nothing like
hiç de değil
(Argo) not in the least
hiç de değil
not a bit
hiç değil
by no means
hiç fena değil
not bad at all
ikisi de değil
neither
inanılır gibi değil
(Ev ile ilgili) amazing!
inanılır gibi değil
(Ev ile ilgili) I don't fucking believe this
inanılır gibi değil
(Ev ile ilgili) absolutely incredible
inanılır gibi değil
unbelievable
inanılır gibi değil
(Ev ile ilgili) i will be damned
inanılır gibi değil
(Ev ile ilgili) you have to see it to believe it
iyi değil
not good

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

It is not good for your health to shut yourself in all day. - Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir.

kesin değil
not obvious
kolay iş değil
it's no joke
mesele onda değil
it is neither here nor there
mevcut değil
not available

This book is not available in Japan. - Bu kitap Japonya'da mevcut değildir.

We are sorry, the person you are trying to contact is not available. - Üzgünüz, iletişim kurmaya çalıştığınız kişi mevcut değil.

mümkün değil
impossible
null değil
(Bilgisayar) not null
okur-yazar değil
illiterate
olacak gibi değil
it's impossible
pek değil
not desperately
pek iyi değil
so so
pek iyi değil
(Konuşma Dili) after a fashion
pek önemli değil
for what it's worth
problem değil
(deyim) that's all right
resmi değil
(Bilgisayar) informal
sonra değil
(Bilgisayar) not after
sorun değil
not at all
sorun değil
(deyim) it's all right
sorun değil
(deyim) that's all right
sorun değil
it's ok

If you want to change your mind, it's OK with me. - Fikrini değiştirmek istiyorsan benim için sorun değil.

I assume that it's okay with you if I take one of them. - Sanırım onlardan birini alırsam senin için sorun değil.

standart değil
(Bilgisayar) non standard
söz konusu değil
there is no question
uyumlu değil
(Bilgisayar) not compatible
yeterli değil
insufficient
yeterli değil
not enough

Moving money and technology from one side of the globe to the other is not enough. - Parayı ve teknolojiyi dünyanın bir tarafından diğerine taşımak yeterli değildir.

High school is not enough. - Lise yeterli değildir.

yeterli değil
inadequate
yetkili değil
(Bilgisayar) not authorized
zerre kadar değil
not in the least
önemli değil
not important

That's not important right now. - O, şu anda önemli değil.

That's not important now. - O şimdi önemli değil.

önemli değil
think nothing of
önemli değil
doesn't matter

It doesn't matter whether your answer is right or wrong. - Cevabınızın yanlış ya da doğru olması önemli değil.

It doesn't matter whether you come or not. - Gelip gelmemen önemli değil.

artık değil
no
belli değil
not apparent
bile değil
not even a
bir şey değil
You're welcome
birşey değil
You are welcome
hiç problem değil
no problem
pek o kadar değil
Not so much
umrumda değil
I don't care!
umurumda değil
i don't give a shit
umurunda bile değil
not care
uygun değil
inadequate
zamanı değil
Not the right time for/to

It wasn't the right time for it.

çok değil
not so much

çok değil ama olmasını istiyorum.

önemli değil
it does not matter

It does not matter to me whether you come or not. - Gelip gelmemen benim için önemli değil.

It does not matter that he did not know about it. - Onu bilmediği önemli değil

التركية - التركية
Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra
الإنجليزية - التركية

تعريف değil في الإنجليزية التركية القاموس.

den daha az değil
(Askeri) not less than
değil
المفضلات