concerned with theoretical possibilities rather than actual use

listen to the pronunciation of concerned with theoretical possibilities rather than actual use
الإنجليزية - التركية

تعريف concerned with theoretical possibilities rather than actual use في الإنجليزية التركية القاموس.

impracticality
elverişsizlik
impracticality
Kullanışsız olma durumu, uygulanamamazlık
impracticality
{i} pratik olmama
impracticality
mantıksızlık
impracticality
(isim) pratik olmama
الإنجليزية - الإنجليزية
impracticality
concerned with theoretical possibilities rather than actual use

  الواصلة

  con·cerned with the·o·ret·i·cal possibilities rath·er than ac·tu·al use

  التركية النطق

  kınsırnd wîdh thiıretîkıl päsıbîlıtiz rädhır dhın äkşıl yus

  النطق

  /kənˈsərnd wəᴛʜ ˌᴛʜēərˈetəkəl ˌpäsəˈbələtēz ˈraᴛʜər ᴛʜən ˈaksʜəl ˈyo͞os/ /kənˈsɜrnd wɪð ˌθiːɜrˈɛtɪkəl ˌpɑːsəˈbɪlətiːz ˈræðɜr ðən ˈækʃəl ˈjuːs/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات