competitive inhibition

listen to the pronunciation of competitive inhibition
الإنجليزية - التركية
(Gıda) rekabetli inhibisyon
(Gıda) rekabetli baskılama
(Biyokimya) yarışmalı engelleme
competitive inhibition

  الواصلة

  com·pet·i·tive in·hi·bi·tion

  التركية النطق

  kımpetıtîv înhıbîşın

  النطق

  /kəmˈpetətəv ˌənhəˈbəsʜən/ /kəmˈpɛtətɪv ˌɪnhəˈbɪʃən/

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات