collection coordination facility

listen to the pronunciation of collection coordination facility
الإنجليزية - التركية
(Askeri) toplama koordinasyon tesisi
collection coordination facility

  الواصلة

  col·lec·tion co·or·di·na·tion fa·ci·li·ty

  التركية النطق

  kılekşın kōôrdıneyşın fısîlîti

  النطق

  /kəˈleksʜən kōˌôrdənˈāsʜən fəˈsələtē/ /kəˈlɛkʃən koʊˌɔːrdənˈeɪʃən fəˈsɪlɪtiː/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات