certificate of quality conformity

listen to the pronunciation of certificate of quality conformity
الإنجليزية - التركية
kalite uygunluk belgesi
certificate of quality
kalite belgesi
certificate of conformity
uygunluk belgesi
certificate of quality conformity

  الواصلة

  cer·ti·fi·cate of qua·li·ty con·for·mi·ty

  التركية النطق

  sırtîfîkıt ıv kwälıti kınfôrmıti

  النطق

  /sərˈtəfəkət əv ˈkwälətē kənˈfôrmətē/ /sɜrˈtɪfɪkət əv ˈkwɑːlətiː kənˈfɔːrmətiː/

  كلمة اليوم

  lavaliere
المفضلات