careful of the rights, claims, and feelings of others

listen to the pronunciation of careful of the rights, claims, and feelings of others
الإنجليزية - التركية

تعريف careful of the rights, claims, and feelings of others في الإنجليزية التركية القاموس.

considerate
{s} düşünceli

Herkes senin kadar düşünceli değil. - Not everyone is as considerate as you are.

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

considerate
hürmetkar

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Doris herkesin hislerine karşı saygılı. - Doris is considerate of everybody's feelings.

Ailene daha saygılı olmalısın. - You should be more considerate of your parents.

considerate
{s} nazik
الإنجليزية - الإنجليزية
considerate
careful of the rights, claims, and feelings of others
المفضلات