by chance

listen to the pronunciation of by chance
الإنجليزية - التركية
gelişigüzel
tesadüfen

Tesadüfen, caddede senin erkek kardeşine rastladım. - By chance, I met your brother on the street.

Onun kardeşiyle tesadüfen dükkânda karşılaştık. - We met her brother at the shop by chance.

şans eseri

Şans eseri kayıp kamerasını buldu. - He found his lost camera by chance.

O, tamamen şans eseri Sam ile karşılaştı. - He met Sam purely by chance.

rastgele
ezkaza
kazara
rasgele
kazaen
random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

O, rastgele kitaplar okur. - He reads books at random.

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

random
(Biyokimya) düzensiz
random
(İnşaat) rassal
random
rasgele
by accident, randomly
kaza, rastgele tarafından
by the chance
tesadüfen
random
at random rasgele
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
rasgele oluş
random
{s} tesadüfi
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
tesadüfen
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
random shot rasgele ateş
الإنجليزية - الإنجليزية
accidentally or unexpectedly
habnab
random
chanceably
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
without advance planning; "they met accidentally"
without advance planning; "they met accidentally
by accident, randomly
by accident; "betrayed by a word haply overheard"
through chance, "To sleep, perchance to dream "
by chance
المفضلات