built

listen to the pronunciation of built
الإنجليزية - التركية
(Havacılık) parçaları bir araya getirmek
(İnşaat,Teknik) çatılmış
inşa et

O, oğluna yeni bir ev inşa etti. - He built his son a new house.

Yeni bir ev inşa etti. - He built a new house.

yapılı

Bizim roket yapılıyor. - Our rocket is being built.

O uzun boylu ve yapılı bir adam. - He is a tall and strongly built man.

{s} inşa etmiş tarihi
build geliştir/inşa et
f., bak. build
(Havacılık) monte etmek
built-in
gömme
build
inşa etmek

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

built in
gömme
built in
yerleşik
built in governor
regülatör
built of stone or brick
(İnşaat) kargir
built in
içinde var olan
built in function
hazır fonksiyon
built soap powder
sabun tozu yapma
built-in antenna
iç anten
built-in cupboard
gömme dolap
built-in furniture
gömme mobilya
built-in furniture
sabit mobilya
built-up
mamur
built-up
bayındır
built-up area
yerleşik alan
built-up area
mesk-n yer
built-up beam
bileşik kiriş
built-up beam
mürekkep kiriş
built -in
dahili
built in
Ankastre
built in stabilizer
kendığınden istikrar sağlayan
built into
yerleşik
built out
dışarı inşa
built up
oluştur
built-in
Dahîli

Laptopumda dahili bir kart okuyucu bulunuyor. - My laptop has a built-in card reader.

Benim cep telefonum dahili bir dijital kameraya sahip. - My cell phone has a built-in digital camera.

built-in
Yerleşik, yerleştirilmiş
built-in bed
dahili yatakta
built-in cover
Ankastre kapak
built-to-order
sipariş üzerine imal edilen ürün
built-up
çok bina olan yerleşim yeri şehir
built-up edge
(Mühendislik) yığma ağız
built combs in the open
(Arılık) açıkta petek inşa etmek
built for the destroy
katlı otopark
built in menu
(Bilgisayar) yerleşik menü
built in stabilizer
kendiğinden istikrar sağlayan
built in test equipment
(Havacılık) geliştirilen test ekipmanı
built in test equipment
(Askeri) dahili test cihazı
built like a brick shit house
(Argo) son derece güçlü kimse
built on sand
temelsiz
built on sand
zayıf temeller üzerine kurulmuş
built policy
(Bilgisayar) yapım ilkesi
built up
binalarla dolu
built up
birçok parçadan oluşan
built up
bayındır
build
{i} inşa

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

build
plan yapmak veya kurmak
build
build up birikmek
build
yapmak

Onlar evi yapmak için altı ay harcadılar. - They spent six months building the house.

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

build
{f} inşaatçılık yapmak
build
{i} (insan için) yapı, bünye, fizik
build
{f} kurmak

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

Bu fabrikayı kurmak, uzun bir zamana ve bir sürü paraya mal oldu. - It took a long time and a lot of money to build this factory.

build
build in dahil etmek
build
desteklemek
build
monte etmek
build
fizik
build
(Bilgisayar) kurgu
build
(Bilgisayar) derleme
build
gelişmek
build
parçaları bir araya getirmek
build
(Bilgisayar) oluşturma

Bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. - We need to build an app.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

build
(Bilgisayar) yerleştir

Antenler tercihen binanın en yüksek kısmına yerleştirilmeli. - Antennas should be placed on the highest part of the building, preferably.

build
(Bilgisayar) oluşturuyor
build
(Bilgisayar) yapım

Bina zaten yapım aşamasında. - The building is already under construction.

Bina yapım aşamasındadır. - The building is under construction.

build
(Bilgisayar) oluştur

İnsan zihnini ve insan davranışlarını inceleyen psikoloji gözlem ve deneylerle bilgi oluşturur. - Psychology, which studies the human mind and human behavior, builds knowledge by observation and experiments.

Bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. - We need to build an app.

build
geliştirmek

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

build
kurgulamak
build
yapı (insan için)
build
yaratmak
build
bünye
build
yapı (vücut)
build
yapı yapmak
build
toparlanmak
built in
(Havacılık) dahili
constructed
yapılı
slightly built person
ince yapılı
well built
kaslı
Rome wasn't built in a day
Boyacı küpü mü bu?
beam with both ends built in
her iki ucu ankastre kiriş
bicycle built for two
iki kişilik bisiklet
build
yapı

Bu yapı erkekleri ve kadınları konaklayan kapsül bir oteldir. - This building is a capsule hotel lodging men and women.

Bu bina taştan yapılmıştır. - This building is made of stone.

build
oluşturmak
build
{f} inşa et

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

build
beden yapısı
clinker built
kaplama parçaları birbirine bindirilmiş
jerry built
adi harçla inşa edilmiş
jerry-built
(ev/vb.) kötü malzemeyle inşa edilmiş
purpose-built
belli bir amaç için özel yapılmış
build
seri yapmak
build
{i} vücut yapısı
build
natura builderyapıcı
Rome wasn't built in a day
Boyacı küpü mü bu?
be built
inşa edilecek
be built
inşa edilmek
be built
inşa edilme
be built up
kadar inşa edilecek
build
iskambil elinde toplamak
build
{i} yaradılış
build
müteahhit

Bu binaların müteahhiti bilinmiyor. - The builder of those houses is unknown.

constructed
inşa edilmiş

Bu şimdiye kadar ülkemizde inşa edilmiş en büyük tanker. - This is the largest tanker that has ever been constructed in our country.

custom-built
sipariş üzerine yapılmış
in-built
İçe yerleştirilmiş, içe yerleşik
in-built
Gömülü, gömme
medium-built
Orta boylu, orta yapılı
pre-built
önceden yapılmış
rome wasn't built in a day
Roma bir günde inşa edilmedi
well-built
Kalıplı, yapılı, adeleli, kaslı
be built
kurulmak
build
{f} toplamak
build
inşaatçı

Kuzenim gibi inşaatçılar, sık sık şantiyeye ağır malzemeler taşımak zorundalar. - Builders, like my cousin, often have to carry heavy materials to site.

build
bel bağlamak
build
{f} (built)
build
{f} güvenmek
build
örmek
build
{f} kümelenmek
build
{f} toplanmak
caravel built
yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan (gemi)
carvel built
yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan (gemi)
clinker built
(sıfat) bindirme kaplamalı (gemi)
clinker built
bindirme kaplamalı,kaplama parçaları birbirine bin
clinker built
{s} bindirme kaplamalı (gemi)
custom built
{s} sipariş üzerine yapılmış
custom built
{s} isteğe göre yapılmış
hugely built
(Kitap) yarma deri
in built
yapım halinde
jerry built
derme çatma
jerry built
kötü malzeme ile inşaa edilmiş
jerry built house
derme çatma ev
jerry built housing
(Çevre) derme çatma konut
last built
(Bilgisayar) son derleme tarihi
newly built ship
(Askeri) yeni inşa edilmiş gemi
not yet built
(Bilgisayar) henüz oluşturulmadı
year of built
(Ticaret) yapım tarihi
year of built
(Askeri) inşa tarihi
الإنجليزية - الإنجليزية
Formed; shaped; constructed; made; often used in composition and preceded by the word denoting the form; as, frigate-built, clipper-built, etc
{s} constructed
well or attractively formed with respect to physique
(used of soaps or cleaning agents) having a substance (an abrasive or filler) added to increase effectiveness; "the built liquid detergents"
Built is the past tense and past participle of build
Shape; build; form of structure; as, the built of a ship
formed by fitting or joining components together
(used of soaps or cleaning agents) having a substance (an abrasive or filler) added to increase effectiveness; "the built liquid detergents
past tense of to build
If you say that someone is built in a particular way, you are describing the kind of body they have. a strong, powerfully-built man of 60 He was a huge man, built like an oak tree. see also well-built. the past tense and past participle of build. used to describe someone's size or shape
past participle of to build
built environment
All the physical things constructed by humans as aids to living
built in
Included in a system by default, as a standard, or at the time of construction

Many cars now have 12V outlets built in to plug in a cellular phone charger.

built like a brick shithouse
Exceptionally well constructed; strong or tough
built like a brick shithouse
Having a muscular body, particularly with well developed muscles of the chest and arms
built like a brick shithouse
Having an athletic or muscular body; often implying also having large breasts and/or an attractive body. "Over built" for the purpose. More effectively, or handsomely built than is strictly necessary
built like a tank
Sturdy; exceptionally well constructed
built like a tank
Broad shouldered and of solid, muscular build

Standing 6'8 and built like a tank, Adam was not a man to be messed with.

built on
Simple past tense and past participle of build on
built up
Alternative spelling of built-up
built up
Simple past tense and past participle of build up
built-in
constructed as a non-detachable part of a larger structure
built-in
being an essential and permanent part of something
built-in
of an included feature that normally comes as an extra
built-in function
Any function that is provided as part of a high-level language and can be executed by a simple reference with specification of arguments
built-in type
A data type provided by a programming language as a basic building block, such as integer, character or Boolean, but in some languages also list, hash table or first class function
built-up
Having buildings, especially having residences
built-up
Having street lights and therefore subject to a 30 mph speed limit
built-up
Made of sections, one on top of the other
built-up roof
A continuous, semi-flexible roof membrane, consisting of multiple plies of saturated felts, coated felts, fabrics or mats assembled in place with alternate layers of bitumen, and surfaced with mineral aggregate, bituminous materials, a liquid-applied coating or a granule-surfaced cap sheet
built castles in the air
imagined many things, fantasized, made many future plans
built compliant
made in a manner that obeys (regulations, standards, etc.)
built environment
buildings, structures, and ancillaries comprising an inter-related man-made area, often architectural in character
built environment
The urban environment consisting of buildings, roads, fixtures, parks, and all other improvements that form the physical character of a city
built environment
All human-built-structures
built environment
places where there are buildings and roads, and not the countryside
built from
made of, constructed from (brick, stone, etc.)
built in font
resident font, font which is permanently stored in the memory of a printer (for reading only by the printer)
built in pointing device
movable trackball or joystick connected to the case of a portable computer
built on-
relied on -, trusted in -, depended upon -
built up
developed, increased, expanded, reinforced, strengthened
built(p)
well or attractively formed with respect to physique
built-in
Any feature that is directly constructed into the structure of a building
built-in
A command that is built into a shell, as opposed to a command that stands alone as a separate executable file and is invoked by a shell
built-in
integral part of the structure, inherent
built-in
Built-in devices or features are included in something as a part of it, rather than being separate. modern cameras with built-in flash units We're going to have built-in cupboards in the bedrooms. = fitted. forming a part of something that cannot be separated from it inbuilt
built-in
existing as an essential constituent or characteristic; "the Ptolemaic system with its built-in concept of periodicity"; "a constitutional inability to tell the truth
built-in
A piece of furniture (normally cabinets, cupboards, and other large pieces) that is attached to the building frame and ,therefore, can not be moved practically
built-in air-conditioner
air-conditioner built into the wall or ceiling of a building
built-in bed
a bed that is built in and fixed to a wall
built-in cupboard
cabinet constructed in the foundation of a wall
built-in type
n one of the types in Figure~4--2 @IGindex{byte}
built-in type
An abstract data type that is provided as a part of the language Also provided are the operators used to manipulate instances of built-in types
built-in type
n one of the types in Figure~4--2
built-in type
Data types which are part of the C++ language; e g unsigned int, unsigned char etc
built-up
peopled with settlers; "the built-up areas"
built-up
A built-up area is an area such as a town or city which has a lot of buildings in it. A speed limit of 30 mph was introduced in built-up areas. a built-up area has a lot of buildings and not many open spaces
built-up
peopled with settlers; "the built-up areas
built-up area
area with many buildings, congested area
Rome wasn't built in a day
It takes a long time to create something complicated or impressive
build
The physique of a human body; constitution or structure of a human body

Rugby players are of sturdy build.

build
to establish a basis for
build
any of various versions of a software product as it is being developed for release to users
carvel-built
in which the planks of the hull are laid flush, and caulked to make a smooth finish
clinker-built
in which the planks of the hull are laid overlapping
community-built
Being the result of the collaboration of members of a community of practice or other group

Wiktionary is a community-built online dictionary.

composite built
Made of a composite material

T---- is a blazing fast, composite built aircraft.

composite built
Having wooden planks on a metal frame
custom-built
Built according to the specifications of a particular individual
fair-built
Built beautifully; elegantly constructed

It will laxare animos, refresh the soul of man, to see fair-built cities, streets, theatres, temples, obelisks, etc.

jerry-built
Built cheaply and shoddily
scratch-built
Describing a building built ad hoc, with whatever materials are to hand, and often just from ground level
scratch-built
Describing a structure, e.g. a car, model or toy, built with minimal cost and at short notice, with rudimentary materials
self-built
built by oneself, often from commercially available components
well-built
Constructed in a pleasing or sound manner

The basics of a well-built garden.

well-built
Muscular and lean, having a body resembling that of an athlete

A well-built teenage boy in a soiled black leather studded vest and black jeans was crouched in the far corner of the cellar, waiting for us.

well built
sturdy, stable, stocky
build
{v} to raise a building, depend, rest, place, construct
in-built
(US USUALLY built-in) describes something that is an original part of something or someone which cannot be separated from them

An in-built advantage/problem.

House that Jack Built
the title of a well-known nursery rhyme (=an old song or poem for children) which begins "This is the house that Jack built
Rome was not built in a day
everything requires time, results are not immediate
Rome was not built in one day
important and serious work takes a long time to finish
Rome wasn't built in a day
important and serious work takes a long time to finish
air-built
{s} illusory; built in the air (i.e. not having a foundation on the ground, often used metaphorically)
being built
undergoing construction
bicycle-built-for-two
a bicycle with two sets of pedals and two seats
build
To exercise the art, or practice the business, of building
build
develop and grow; "Suspense was building right from the beginning of the opera"
build
the process of constructing the topology of a vector layer by processing points, lines, and polygons See clean
build
If you build something into a wall or object, you make it in such a way that it is in the wall or object, or is part of it. If the TV was built into the ceiling, you could lie there while watching your favourite programme
build
If you build an organization, system, or product on something, you base it on it. We will then have a firmer foundation of fact on which to build theories
build
to increase in pressure: a building ridge or high (anticyclone)
build
Develop the skills of the change teams and those affected by the change, and implement training plans
build
to develop in magnitude or extent
build
to increase or strengthen by adding gradually to
build
The work to amalgamate the Design of the site with the scripted functionality to create a highly functional and usable page on the website Sometimes referred to as "cladding" i e Cladding the scripted framework of the site with the design Close this window
build
{i} figure, body structure
build
constitution of the human body
build
To erect or construct, as an edifice or fabric of any kind; to form by uniting materials into a regular structure; to fabricate; to make; to raise
build
If people build an organization, a society, or a relationship, they gradually form it. He and a partner set up on their own and built a successful fashion company Their purpose is to build a fair society and a strong economy I wanted to build a relationship with my team. + building build·ing the building of the great civilisations of the ancient world
build
To raise or place on a foundation; to form, establish, or produce by using appropriate means
build
An operational version of a system or part of a system that demonstrates a subset of the capabilities to be provided in the final product
build
To increase and strengthen; to increase the power and stability of; to settle, or establish, and preserve; frequently with up; as, to build up one's constitution
build
Form or mode of construction; general figure; make; as, the build of a ship
build
Of a radiant energy signal, to increase, often temporarily, in received signal strength without a change of receiver controls
build
be engaged in building; "These architects build in interesting and new styles"
build
In some games, the piles (tableaus) are built down by alternate colors This is the official way to say that a red 6 goes on a black 7, and a black 5 goes on a red 6 In many games the foundations are built up by following suit, which means that the 6 of Diamonds goes on the 5 of Diamonds Some games build by following rank, which means a 4 of Diamonds goes on a 4 of Clubs
build
An ordered sequence of cards in a pile In some games, the tableaus are built down by alternate colors This is the official way to say that a red 6 goes on a black 7, and a black 5 goes on a red 6 In many games the foundations are built up by following suit, which means that the 6 goes on the 5 Some games build by following rank, which means a 4 goes on a 4 Some games allow circular building, in which an Ace can be built up on a King, or a King built down on an Ace Some games allow you to move a partial build from one pile to another; in other words, you can break a build in two and take the topmost part of it away Other games require you to move full builds only; you are not allowed to break up a build
build
to develop or give form to according to a plan or process
build
To build someone's confidence or trust means to increase it gradually. If someone's confidence or trust builds, it increases gradually. Diplomats hope the meetings will build mutual trust Usually when we're six months or so into a recovery, confidence begins to build. Build up means the same as build. The delegations had begun to build up some trust in one another We will start to see the confidence in the housing market building up again
build
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
build
A version of a complied program Also refers to the act of compiling various project files into the executable program
build
If pressure, speed, sound, or excitement builds, it gradually becomes greater. Pressure built yesterday for postponement of the ceremony The last chords of the suite build to a crescendo. Build up means the same as build. We can build up the speed gradually and safely Economists warn that enormous pressures could build up, forcing people to emigrate westwards
build
alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak"
build
A function that recompiles all the source files for an application
build
To run a sequence of compile and link steps to produce a new version of an executable program
build
If you build something, you make it by joining things together. Developers are now proposing to build a hotel on the site The house was built in the early 19th century = construct + building build·ing In Japan, the building of Kansai airport continues. + built built Even newly built houses can need repairs It's a product built for safety. structures that are built to last
build
If you build something into a policy, system, or product, you make it part of it. We have to build computers into the school curriculum How much delay should we build into the plan? = incorporate
build
improve the cleansing action of; "build detergents"
build
is the process of creating the targets of a project The build steps are usually described in makefiles which are executed by programs like Make A build can involve translations of source files and the construction of binary files by compilers, linkers and other tools
build
The thickness that a paint tends to be applied in, when using the normal application technique for that paint
build
order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state
build
found or ground; "build a defense on nothing but the accused person's reputation"
build
To process (typically by compiling and linking) source files into target files based on a specified transformation For example, a transformation may define how to compile a C source file into an object file or how to link a collection of object files into an executable file or a library file
build
The final stage in producing a usable configuration The process involves taking one or more input CIs and processing (building) them to create one or more output CIs e g software compile and load
build
To rest or depend, as on a foundation; to ground one's self or one's hopes or opinions upon something deemed reliable; to rely; as, to build on the opinions or advice of others
build
{f} construct, create; energize, increase intensity
build
form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's plan built up quickly"; "Pressure is building up at the Indian-Pakistani border"
build
If you build on the success of something, you take advantage of this success in order to make further progress. The new regime has no successful economic reforms on which to build
build
The process through which Search compiles an index of the documents in the content source See also: content source, crawl
build
build or establish something abstract; "build a reputation"
build
construct or assemble, as in: You can build good credit by paying bills on time
build
to form by combining materials or parts
build
this term means to progressively get faster It is different than descending, because it refers to the distance that you are swimming For example: 200 build means, each 50 within the 200 is faster
build
Put parts together to form a unified whole, construct
build
order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state"
build
bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up confidence"; "ramp up security in the airports"
build
The physique of an animals body; the constitution of an animals body with respect to its skeleton and muscles
build
The final stage in producing a usable configuration The process involves taking one of more input Configuration Items and processing them (building them) to create one or more output Configuration Items e g software compile and load
build
A cycle of consruction that consist of one to three use cases
build
A specific instance of a software program at a particular time during its development Builds are often numbered At the end of the project, a specific build will be released or accepted Compare Delivery and Release
build
To make something by joining materials or components together into a composite whole
build
An operational version of a system or component that incorporates a specified subset of the capabilities that the final product will provide [IEEE1993b]
build
give form to, according to a plan; "build a modern nation"; "build a million-dollar business"
build
Someone's build is the shape that their bones and muscles give to their body. He's described as around thirty years old, six feet tall and of medium build see also building, built. the shape and size of someone's body
build
develop and grow; "Suspense was building right from the beginning of the opera" improve the cleansing action of; "build detergents" found or ground; "build a defense on nothing but the accused person's reputation" build or establish something abstract; "build a reputation" be engaged in building; "These architects build in interesting and new styles" give form to, according to a plan; "build a modern nation"; "build a million-dollar business" order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state
build
(1) A version of software that meets a specified subset of the requirements that the completed software will meet (2) The period of time during which such a version is developed Note: The relationship to the terms 'build' and 'version' is basically up to the developer; for example, it may take several versions to reach a build, a build may be released in several parallel versions (such as different sites), or the terms may be used as synonyms
carvel-built
(of ships) built with flush (rather than overlapping) hull planks
clinker built
{s} (of a boat) having hull with planks that are overlapping
clinker-built
(of ships) built with overlapping hull planks
custom built
{s} made and built according to the requirements of an individual order
custom-built
built for a particular individual
custom-built
If something is custom-built, it is built according to someone's special requirements. The machine was custom-built by Steve Roberts. a custom-built kitchen. = custom-made
heavily-built
stout, large framed, big, large-boned, solid
jerry-built
of inferior workmanship and materials; "mean little jerry-built houses
jerry-built
disapproval If you describe houses or blocks of flats as jerry-built, you are critical of the fact that they have been built very quickly and cheaply, without much care for safety or quality. jerry-built equipment The place is a bit jerry-built. built cheaply, quickly, and badly
jerry-built
built quickly and with poor quality
jerry-built
of inferior workmanship and materials; "mean little jerry-built houses"
purpose-built
A purpose-built building has been specially designed and built for a particular use. The company has recently moved into a new purpose-built factory. designed and made for a particular purpose
purpose-built
designed and constructed to serve a particular purpose
square-built
broad and solidly built
well-built
A well-built person, especially a man, has quite a big body and quite large muscles. Mitchell is well built, of medium height, with a dark complexion. someone who is well-built has a big strong body fat
built
المفضلات