brush

listen to the pronunciation of brush
الإنجليزية - التركية
fırçalamak

Dişlerimi fırçalamak zorundayım. - I have to brush my teeth.

Dişlerimi fırçalamak zorundayım. - I've got to brush my teeth.

fırça

Yedikten sonra dişlerimi fırçalarım. - I brush my teeth after eating.

Taro,git dişlerini fırçala. - Taro, go brush your teeth.

{f} sürtünmek
{f} süpürmek
{i} ressam
{f} sıyırmak
{i} çatışma
{i} fırçalama

Yemek yedikten sonra her zaman dişlerimi fırçalamam. - I don't always brush my teeth after I eat.

Bu diş macunuyla dişimi fırçalamayı severim. - I like to brush my teeth with this toothpaste.

savmak
{i} hafif dokunuş
{i} kuyruk (tilki)
{i} fırça darbesi
{f} değmek
hafifçe değmek
sürtünme
temizlemek
çalılık
tilki kuyruğu
temas
çalı

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to study in Paris, I must brush up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

Çalılık, fundalık
fırça,v.fırçala: n.fırça
(Tekstil) 1. fırça 2. fırçalamak
elek
hafifçe dokunmak
{f} hafifçe dokunmak, değinmek
çok tüylü kuyruk
müfreze çarpışması
kısa bir temas veya karşılaşma
aceleyle ve telâş1a hareket etmek
özellikle tilki kuyruğu
tilki kuyr
(Tıp) Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç
sürün
fırçalık
kömür
brush up on
(bilgiyi) tazelemek
brush off
başından atmak
brush off
fırça ile temizle
brush aside
aldırmamak
brush aside
bir kenara itmek
brush aside
yabana atmak
brush aside
önemsememek
brush down
(Dilbilim) fırçalamak
brush down
(Dilbilim) azarlamak
brush holder
(Elektrik, Elektronik) fırça yuvası
brush holder
fırça tutucu
brush holder
kömür yuvası
brush holder
kömür tutucu
brush off
tersleme
brush over
(deyim) geçiştirmek
brush up
(Dilbilim) bilgisini tazelemek

İngilizce bilgisini tazelemek için yurt dışında eğitim gördü. - She studied abroad in order to brush up her English.

brush up on
bilgiyi tazelemek
brush wire
fırça teli
brush aside
boş vermek
brush aside
boşlamak
brush away
bertaraf etmek
brush down
üstünü fırçala
brush footed
fırça ayaklı
brush footed butterfly
fırça ayaklı kelebek
brush kangaroo
fırça kangurusu
brush off
reddetmek
brush off
ilişkiyi kesmek
brush pasture
çalılık mera
brush turkey
fırça hindisi
brush up
fırçala
brush up
bilgi tazelemek
brush up
yenilemek
brush up
tekrar etmek
brush up on
tazele

Fransa'ya gideceksen, Fransızcanı tazelemelisin. - If you're going to go to France, you should brush up on your French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

brush wolf
fırça kurdu
brush aside, away
bir kenara itmek, boş vermek, boşlamak
brush atomizer
fırçalı püskürtücü
brush away
1. Süpürmek, silmek süpürmek
brush cleaning
fırçalı temizleme
brush discharge
saçaklı deşarj, saçaklı boşalım
brush down
üstünü firçala
brush fire
fırça yangın
brush house
çalı çırpıdan yapılmış ev
brush it off
görmezden gelmek
brush on
fırça

Birinin dişlerini her gün fırçalaması önemlidir. - It is important to brush ones teeth every day.

Biri her gün dişlerini fırçalamalı. - One should brush one's teeth every day.

brush sth aside
bir kenara itmek, değer vermemek
brush against
-e sürtünmek
brush away
dikkate almamak
brush border
(Hayvan Bilim, Zooloji) fırça kenar
brush border
(Tıp) fırçamsı kenarlı
brush cleaner
temizleme fırçası
brush cylinder
(Tekstil) fırça silindiri
brush dyeing
(Tekstil) fırçayla boyama
brush filter
fırçalı filtre
brush guard
(Askeri) far korkuluğu
brush guard
(Askeri) radyatör korkuluğu
brush guard
fırça siperi
brush guard
fırça muhafazası
brush guard
(Askeri) FAR KORKULUĞU, RADYATÖR KORKULUĞU: Genel olarak madeni çubuklardan yapılan ve askeri araçların farları ile radyatör panjurları önüne konan koruyucu tertibat
brush holder
(İnşaat) kömür fırça yuvası
brush load
(Avcılık) dispersab
brush mark
fırça izi
brush off
savmak
brush off
tozunu almak
brush off
dikkate almamak
brush on
fırçayla sürmek
brush otomizer
(Tekstil) fırçalı püskürtücü
brush out
içini fırçalamak
brush past
(Fiili Deyim ) sürtünerek geçmek , sıyırmak
brush plating
(Havacılık) fırçalı kaplama
brush printing
(Teknik,Tekstil) fırça baskısı
brush printing
(Teknik,Tekstil) fırçayla baskı
brush retainer
fırça tutucusu
brush revetment
(Askeri) ÇİT İKSA, ÇİT REFÜJ: Kesilip kazıklarla bir duvarın üzerine yamanmış çalı. Bak. "revetment"
brush revetment
(Askeri) çit iksa
brush revetment
(Askeri) çit refüj
brush ring
fırça çemberi
brush rocker
(Elektrik, Elektronik) fırça yuvası kolu
brush set
fırça takımı
brush shift
(Elektrik, Elektronik) fırça kayması
brush sprayer
(Tekstil) fırçalı püskürtücü
brush spring
(Otomotiv) kömür yayı
brush spring
(Elektrik, Elektronik,Teknik) fırça yayı
brush sth. aside
(deyim) bir kenara itmek,deger vermemek
brush strokes
(Sanat) fırça dokunuşları
brush stud
(Elektrik, Elektronik) fırça çubuğu
brush teeth
diş fırçalamak
brush tension
fırça basıncı
brush the teeth
dişleri fırçalamak
brush traces
(Sanat) fırça izleri
brush trigger
fırça tetiği
brush under
(deyim) brush sth. under the carpet [kd] hatirlanmasini istemdigi bir seyi saklamak veya unutmak
brush unit
kömür takım
brush up
(Fiili Deyim ) (hafızayı , bilgiyi) tazelemek
brush up
tazelemek

İngilizce bilgimi tazelemek istiyorum. - I want to brush up my English.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

brush up
İng. (bilgiyi) tazelemek
brush up sth
(deyim) brush up (on) sth. tazelemek (bilgi vb.); bir seyi ilerletmek
brush wheel
perdah çarkı
brush wheel
parlatma çarkı
brush wheel
fırça çark
brush wood hurdle
(Askeri) İKSA ÇİTİ: İksa duvarı olarak kullanılan, dikdörtgen şeklinde örülmüş çalı çiti
brush work
fırça ile yapılan iş
brush, boots
(Askeri) bot fırçası
brush, clothes
(Askeri) elbise fırçası
bristle brush
fırça
broad brush
geniş fırça
brushing
çöp
brush off
(Dilbilim) atlatmak
brushing
(Gıda,Teknik,Tekstil) fırçalama

Her yemekten sonra dişlerini fırçalama alışkanlığı edinmelisin. - You ought to get into the habit of brushing your teeth after every meal.

Tom dişlerini fırçalamadan yattı. - Tom went to bed without brushing his teeth.

dust brush
(Sanat,Teknik) toz fırçası
fine brush
(Bilgisayar) ince fırça
paint brush
(Spor) fırça

Yeni bir palet ve birkaç boyama fırçası aldım. - I've bought a new palette and a few paint brushes.

slush brush
(Askeri) namlu temizleme fırçası
slush brush
(Askeri) tomar
stroke of the brush
(Sanat) fırça vuruşları
tooth brush
(Diş Hekimliği) diş fırçası
boiler brush
kazan fırçası
brushing
süprüntü
carbon brush
kömür fırçası
carbon brush
karbon fırçası
cleaning brush
temizleme fırçası
graphite brush
grafit fırça
hair brush
saç fırçası
nail brush
tırnak fırçası
scrub brush
tahta fırçası
scrubbing brush
tahta fırçası
tar brush
katran fırçası
tarred with the same brush
aynı yolun yolcusu
Brushes
Fırçalar

Kimin fırçaları bunlar? Onlar Picasso'nun. - Whose brushes are these? They are Picasso's.

O dişlerini fırçalar . - He brushes his teeth.

air brush
hava fırçası
as daft as a brush
ahmak, salak, budala
blower brush
Körük fırça
brushing
fırçalamak
car cleaning brush
araba yıkama fırçası
ceiling brush
tavan fırça
chimney brush
Baca fırçası, baca temizleme fırçası
cup brush
fincan fırça
he is tarred with the same brush
o aynı fırça ile lanmış
laminated brush switch
lamine fırçalı şalter
paint brush
Resim fıçası
pastry brush
pasta fırçası
roller brush
Rulo boya fırçası
scrub brush
ovma fırçası
shoe brush
ayakkabı fırçası
stiff brush
sert fırça
synthetic hair brush
sentetik kıllı fırça
toilet brush
Tuvalet fırçası
tube brush
tüp fırçası
vegetable brush
patates, havuç gibi toprağa bulanmış sebzelerinizi fırçalayarak temizlemenize yarayan fırça
blower brush
körüklü fırça
brusher
(Tekstil) fırça makinesi
brusher
fırçacı
cleaning brush
(Askeri) TOMAR FIRÇASI: Bir top namlusundaki yiv ve setleri temizlemekte kullanılan fırça. Tomar fırçası, bir çubuğa takılı veya iple çekilen madeni bir fırçadır
glue brush
tutkal fırçası
الإنجليزية - الإنجليزية
A short and sometimes occasional encounter or experience

He has had brushes with communism from time to time.

Wild vegetation, generally larger than grass but smaller than trees
The furry tail of an animal, especially of a fox
An instrument, resembling a brush, used to produce a soft sound from drums or cymbals
To remove with a sweeping motion

Brush the flour off your clothes.

To clean with a brush

Brush your teeth.

The floorperson of a poker room, usually in a casino
The act of brushing something

She gave her hair a quick brush.

An implement consisting of multiple more or less flexible bristles or other filaments attached to a handle, used for any of various purposes including cleaning, painting, and arranging hair
In 3D video games, a convex polyhedron, especially one that defines structure of the play area
To touch with a sweeping motion

Maybe you will find a love that you discover accidentally, who falls against you gently as a pickpocket brushes your thigh.

A piece of conductive material, usually carbon, serving to maintain electrical contact between the stationary and rotating parts of a machine
Evergreen boughs, especially balsam, locally cut and baled for export, usually for use in wreathmaking
To untangle or arrange with a brush

Brush your hair.

To apply with a brush

Brush the paint onto the walls.

clean with a brush; "She brushed the suit before hanging it back into the closet"
{v} to rub wish a brush, strike slightly, skim
{n} a hairy instrument, brisk attack, tail, shrubs, lopped branches of trees
To apply a brush to, according to its particular use; to rub, smooth, clean, paint, etc
If you brush something or brush something such as dirt off it, you clean it or tidy it using a brush. Have you brushed your teeth? She brushed the powder out of her hair Using a small brush, he brushed away the fine sawdust. Brush is also a noun. I gave it a quick brush with my hairbrush
A tuft of hair on the mandibles
If you have a brush with a particular situation, usually an unpleasant one, you almost experience it. the trauma of a brush with death The corporation is fighting to survive its second brush with bankruptcy. = encounter
To apply a liquid, like a glaze, to the surface of food using a pastry brush
momentary contact
If you brush past someone or brush by them, you almost touch them as you go past them. My father would burst into the kitchen, brushing past my mother
If you brush something somewhere, you remove it with quick light movements of your hands. He brushed his hair back with both hands He brushed the snow off the windshield
A thicket of shrubs or small trees; the shrubs and small trees in a wood; underbrush
{f} comb or polish with a brush; touch; rub against; pass by
the tool used to apply paint to a surface, often consisting of a gathering of bristles held together by a ferrule attached to a handle The bristles may come from hairs of a variety of animals including boar, squirrel and badger as well as synthetic Red sable hairs are often considered the finest Different shapes are desirable for different paint types and techniques
A brush is made of a handle, a metal ferrule, and hair The quality of the hair determines the brush’s quality and cost Each type of brush has a specific purpose, and different fibers are used for different mediums
A type of bitmap which is used to fill an area Brushes are usually 8x8 pixel images, forming either a solid color or a pattern Back
To touch in passing, or to pass lightly over, as with a brush
sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience
a sliding contact, normally made of carbon, and riding on a commutator or slip ring to provide a mechanical contact between the rotating and stationary portions of an electrical device
A collective term that refers to stands of vegetation dominated by shrubby, woody plants, or low-growing trees, usually of a type undesirable for livestock or timber management
the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick brush"
A skirmish; a slight encounter; a shock or collision; as, to have a brush with an enemy
In 3D computer games, a convex polyhedron, esp. one that defines structure of the play area
cover by brushing; "brush the bread with melted butter"
In Australia, a dense growth of vegetation in good soil, including shrubs and trees, mostly small
Current-conducting material in a DC motor, usually graphite, or a combination of graphite and other materials The brush rides on the commutator of a motor and forms an electrical connection between the armature and the power source
tarred with the same brush: see tar
A spring-loaded electrical contact, usually of carbon, between the stationary and rotating parts of a machine
In many image-editing programs, a special effects filter that performs a specific function, such as smoothing selective edges
{i} tool with bristles and a handle; act of brushing; scuffle, small fight; foxtail; thicket
contact with something dangerous or undesirable; "I had a brush with danger on my way to work"; "he tried to avoid any brushes with the police" the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick brush" the act of brushing your teeth; "the dentist recommended two brushes a day" a minor short-term fight an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor momentary contact a dense growth of bushes remove with or as if with a brush; "brush away the crumbs"; "brush the dust from the jacket"; "brush aside the objections" touch lightly and briefly; "He brushed the wall lightly" rub with a brush, or as if with a brush; "Johnson brushed the hairs from his jacket" clean with a brush; "She brushed the suit before hanging it back into the closet" cover by brushing; "brush the bread with melted butter" sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience
conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor
A bundle of flexible wires or thin plates of metal, used to conduct an electrical current to or from the commutator of a dynamo, electric motor, or similar apparatus
Growth (stands or clumps) of shrubs or small trees usually of a type undesirable as forage for livestock or in timber management but of some potential value to wildlife and as cover for livestock
Current conducting material in a DC motor, usually graphite, or a combination of graphite and other materials The brush rides on the commutator of a motor and forms an electrical connection between the armature and the power source
contact with something dangerous or undesirable; "I had a brush with danger on my way to work"; "he tried to avoid any brushes with the police"
To remove or gather by brushing, or by an act like that of brushing, or by passing lightly over, as wind; commonly with off
A type of device used to sweep the ice in the path of the stone and may be manufactured with hog's hair, horse hair or synthetic fibers/materials
an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle
The tail of a fox or squirrel, which is brushy Brush away Get along Brush off Move on He brushed by me He just touched me as he went quickly past Hence also brush, a slight skirmish All these are metaphors from brushing with a brush Give it another brush A little more attention; bestow a little more labour on it; return it to the file for a little more polish
manual paint application tool composed of bristles set into a handle
  A collective term that refers to stands of vegetation dominated by shrubbery, woody plants, or low growing trees, usually of a type undesirable for livestock or timber management
a dense growth of bushes
A metal or carbon block used to make contact with a rotating part, such as the armature, of a generator or motor
Branches of trees lopped off; brushwood
remove with or as if with a brush; "brush away the crumbs"; "brush the dust from the jacket"; "brush aside the objections"
A collective term that refers to stands of vegetation dominated by shrubby, woody plants, or low growing trees, usually of a type undesirable for livestock or timber management
A small rectangular piece of conductive metal that makes contact with the commutator inside an electric motor
touch lightly and briefly; "He brushed the wall lightly"
To move nimbly in haste; to move so lightly as scarcely to be perceived; as, to brush by
The free leg moves forward or back with the sole of the foot brushing the floor as it moves
The brush is used, in basic graphics functions, for filling areas drawn with the shape primitives, and also for text background fills
If one thing brushes against another or if you brush one thing against another, the first thing touches the second thing lightly while passing it. Something brushed against her leg I felt her dark brown hair brushing the back of my shoulder She knelt and brushed her lips softly across Michael's cheek
conductor between the commutator and the external circuit of a brushed DC motor
An instrument composed of bristles, or other like material, set in a suitable back or handle, as of wood, bone, or ivory, and used for various purposes, as in removing dust from clothes, laying on colors, etc
brush aside
To disregard, dismiss or ignore something, as unimportant

He brushed aside all my objections and went ahead with the project, regardless.

brush bow
The curved piece out in front of the main body of a sled, designed to stop brush from damaging the sled
brush by
To walk past another person, touching them slightly, normally by accident, and ignoring them

The production manager brushed by me on the stairs. He seemed to be in a real hurry.

brush down
To remove something with a brush, or ones hands using a downward brushing motion
brush down
To straighten up one's clothes and to tidy up one's appearance

After tripping over, he picked himself up, brushed himself down, and carried on walking.

brush off
To remove something with a brush
brush off
Alternative spelling of brush-off
brush off
To disregard (something), to dismiss or ignore (someone), as unimportant
brush offs
plural form of brush off Alternative spelling of brush-offs
brush turkeys
plural form of brush turkey
brush up
To review; to improve an existing but rusty or under-developed skill

I'll need to brush up on my Greek before my trip to Athens.

brush wolf
a small wolf found in western North America
brush-off
An abrupt rebuff, a snub or curt rejection, a disdainful dismissal
brush-tailed penguin
a penguin of the Pygoscelis genus
brush-tailed penguins
plural form of brush-tailed penguin
brush-turkey
Any of several species of large birds, found in Australia and New Guinea, in the megapode (turkey-like) family Megapodiidae
brush up
(deyim) renew one's skill in: "Brush up your Spanish."
brush up
(deyim) refresh one's memory : renew one's skill: brush up on math"
brush up
(deyim) improve or polish as if by brushing
brush against
rub against someone or something
brush aside
If you brush aside or brush away an idea, remark, or feeling, you refuse to consider it because you think it is not important or useful, even though it may be. Perhaps you shouldn't brush the idea aside too hastily He brushed away my views on politics. = dismiss
brush aside
bar from attention or consideration; "She dismissed his advances"
brush aside a difficulty
remove an obstacle; repress or ignore a problem
brush away
remove with brush, remove in a brushing motion
brush away a difficulty
remove an obstacle; repress or ignore a problem
brush cut
very short haircut
brush cut
a short haircut with hairs standing up like a brush
brush cut
A short haircut in which the hair stands up on top, resembling a brush
brush discharge
discharge between electrodes creating visible streamers of ionized particles
brush discharge
A faintly visible, relatively slow crackling discharge of electricity without sparking
brush down
reprimand; "She told the misbehaving student off"
brush fire
an uncontrolled fire that consumes brush and shrubs and bushes
brush fire
burning of small trees and grasses, fire which is in an open grassy area
brush off
bar from attention or consideration; "She dismissed his advances"
brush off
dismiss, remove; send away
brush on
apply with a brush; "Brush butter on the roast
brush on
apply with a brush; "Brush butter on the roast"
brush stroke
movement of a painter's brush; mark and texture created by the movement of a painter's brush
brush turkey
black megapode of wooded regions of Australia and New Guinea
brush turkey
A large, edible, gregarious bird of Australia (Talegalla Lathami) of the family Megapodidæ
brush turkey
Also applied to several allied species of New Guinea
brush up
             4                      4                  Tap heel forward at 45'from center, Brush foot back &
brush up
refresh one's memory; "I reviewed the material before the test"
brush up
refresh knowledge or skill, review a subject; clean up, fix up, renovate
brush up
(To ) To renovate or revive; to bring again into use what has been neglected, as, “I must brush up my French ” When a fire is slack we brush up the hearth and then sweep clean the lower bars of the stove and stir the sleepy coals into activity
brush up
If you brush up something or brush up on it, you practise it or improve your knowledge of it. I had hoped to brush up my Spanish Eleanor spent much of the summer brushing up on her driving
brush up
bring to a highly developed, finished, or refined state; "polish your social manners"
brush wheel
A circular revolving brush used by turners, lapidaries, silversmiths, etc
brush wheel
for polishing
brush wheel
A wheel without teeth, used to turn a similar one by the friction of bristles or something brushlike or soft attached to the circumference
brush-off
a curt or disdainful rejection
brush-off
If someone gives you the brush-off when you speak to them, they refuse to talk to you or be nice to you. I wanted to keep in touch, but when I called him he gave me the brush-off. rude or unfriendly behaviour that shows you are not interested in someone
brush-tailed phalanger
bushy-tailed phalanger
brush-tailed porcupine
porcupine with a tuft of large beaded bristles on the tail
broad-brush
General and sweeping in scope but lacking detail

He takes a broad-brush approach to the study of history.

bristle brush
a brush that is made with the short stiff hairs of an animal or plant
broad-brush
A broad-brush approach, strategy, or solution deals with a problem in a general way rather than concentrating on details. He's giving a broad brush approach to the subject
bath-brush
A waterproof type of brush, designed for personal hygiene in the bath and/or shower
bog brush
toilet brush
bottle brush
Any of several plants having a similar appearance, especially Anthephora or Callistemon
bottle brush
A brush, having bristles that radiate from a central stem, used for cleaning bottles
brushed
Simple past tense and past participle of brush

He brushed past, doing no harm but not apologizing for his contact either.

brushing
An instance of brushing

Give your shoes a brushing to get the mud off.

brushing
Present participle of brush
clothes-brush
A type of brush designed for dusting and tidying (especially formal) clothes
comb-brush
A lady's maid

the maid who at present attended on Sophia was recommended by Lady Bellaston, with whom she had lived for some time in the capacity of a comb-brush; she was a very sensible girl.

daft as a brush
Describes someone who is known to do and say silly things
give somebody the brush-off
To rebuff, snub or curtly reject someone

I asked three different clerks, and they all gave me the brush-off.

hair-brush
A brush used in hair care for brushing, tidying, and detangling hair
paint with a broad brush
To describe a class of objects or a kind of phenomenon in general terms, without specific details and without attention to individual variations

Painting slavery with a broad brush in literature, film and even political debate has kept us from knowing the real horror and heroism of the institution.

scrubbing brush
A short brush, held in the hand, used for scrubbing floors etc
tar with the same brush
To characterize using the same undesirable attribute, especially unjustly

And few would distinguish between state and federal public servants, tarring them with the same brush of disdain.

tarred with the same brush
Simple past tense and past participle of tar with the same brush
toilet brush
A brush used to clean a toilet (the appliance which accepts human waste)
touch of the tar brush
pertaining to somebody of mixed racial heritage; to signify someone is commonly (though not exclusively) of South Asian or Afro-Caribbean in their background and/or in their appearance
wire brush
a brush whose bristles are made of wire; used as an abrasive and on masonry etc
brushed
{a} cleaned with a brush, repaired
tar with the same brush
(deyim) Mark or stain with the same fault or characteristic
Air brush
A very small spray gun used for spraying smaller areas as in custom painting artwork and pin striping
brushed
{s} scrubbed, cleaned, combed
brushed
Brushed cotton, nylon, or other fabric feels soft and furry. brushed cloth has been made so it is soft
brushed
rubbed, especially as a finish
brushed
touched lightly in passing; grazed against; "of all the people brushed against in a normal day on a city street I remember not a one"
brushed
Past tense of brush
brushed
touched lightly in passing; grazed against; "of all the people brushed against in a normal day on a city street I remember not a one
brushed
(of hair or clothing) groomed with a brush; "with shining hair neatly brushed"; "the freshly brushed clothes hung in the closet"
brushed
(of fabrics) having soft nap produced by brushing; "a dress of brushed cotton"; "a fleecy lining"; "napped fabrics"
brusher
{i} person or thing that brushes
brusher
One who, or that which, brushes
brushes
Usually part of the commutator, it’s the part that makes the electrical contact between the rotor and the stator While a shaft and bearings mechanically hold up the rotor, the brushes electrically connect two parts
brushes
2D sprite-based elements integrated with transparent margins in a 3D engine BSP: Binary Space Partition A way of dividing world geometry into a tree structure so it can be searched efficiently
brushes
Sliding electrical contacts that ride on the slip rings of a generator
brushes
Devices for transferring power to or from a rotating object Usually made of carbon-graphite
brushes
box shaped bits of carbon which rest against the commutator or contact the slip-rings to transmit the generated electricity onto where it can be used
brushes
The current conducting material, usually carbon or graphite, which rests directly on the commutator of brush-type DC motor They transmit current from the power supply to the armature
brushes
third-person singular of brush
brushes
1 Clean brush immediately after use, before paint has a chance to harden Use proper solvent for oil-base paint; for latex-base paints, clean with warm, soap or detergent water solution If brush does not clean thoroughly, clean in paint thinner and rewash in warm detergent solution 2 Comb wet bristles with metal comb 3 If brush is to be stored for long periods, return to pouch supplied with brush or wrap in foil or heavy paper, with bristles smooth and flat 4 Always store fiat or suspended from a nail or hook so that bristles are straight and the brush is not resting on bristles 5 Do not allow any brush to stand on end in either paint or water 6 Do not soak a brush in water; it will damage either the filament or the epoxy setting and cause the ferrule to rust Rollers & Pads 1 Clean after every use, removing excess paint by rolling or pressing on a newspaper, then washing in proper solvent or water 2 Dry and wrap to store
brushes
A device composed of bristles and set into a suitable back or handle and used for applying paint to a canvas
brushes
plural of brush
brushing
A silviculture treatment to remove brush and weed species which compete with seedlings for sunlight, water and soil nutrients See also conifer release
brushing
the act of brushing your teeth; "the dentist recommended two brushes a day"
brushing
A silviculture treatment to remove brush (shrubs, herbs) and weed species which complete with seedlings for sunlight, water, and soil nutrients See conifer release
brushing
A data exploration technique for selecting and highlighting a data subset in multiple views
brushing
A silviculture activity done by chemical, manual, grazing, or mechanical means to control competing forest vegetation and reduce competition for space, light, moisture, and nutrients with crop trees or seedlings
brushing
A finishing process whereby the surface of the fabric is scratched to pull fibers up from the yarn and produce a soft, fuzzy surface Often confused with sueding Flannelette is brushed
brushing
The act of moving the brush back and forth across the ice in front of a moving stone
brushing
Dry brushing of the skin to remove dead layers and impurities while stimulating circulation Best done with a natural bristle brush in long, sweeping strokes all over the body towards the heart
brushing
A short, externally threaded connector with a smaller size internal thread
brushing
This is when the hoof or shoe hits the inside of the opposite leg, at or near the fetlock Usually, it is the result of poor Conformation or Action
brushing
Digging up the bottom or taking down the top to give more headroom in roadways
brushing
Finishing process for knit or woven fabrics where brushes or other devices are used to raise a nap in fabrics to create a novelty surface texture Used mainly in fall or winter seasons because of its warm feel
brushing
A finishing process for knit or woven fabrics in which brushes or other abrading elements are used to raise a nap
brushing
This is mainly used to remove dew from the grass or to help work top-dressing into the sward
brushing
A finishing process for knit or woven fabrics in which brushes or other abraiding or brushing elements are used to raise a nap Or a process of removing loose thread, fiber, and other debris from the surface of a fabric
brushing
{i} scouring, scrubbing, cleaning, grooming
brushing
A finishing process used on knit or woven fabrics where abrading devices are used to raise a nap to produce a novelty textured effect
brushing
the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick brush"
brushing
A practice of dragging a brush over the green surface to pull up any bentgrass runners They then can be mowed off to force the bentgrass into an upright growth habit This will help smooth the surface and increase green speed
brushing
Done by various types of brushes, dependent on the material to be treated, it is the actual removal of loose fibers or yarns from the face of the goods Providing a nap for woven or knitted fabrics for pleasing surce effect May be done by teasels or by card clothing rollers clothed with fine, pressed steel wire similar to that found on the fancy roller on the cord
brushing
Constructed or used to brush with; as a brushing machine
brushing
Brisk; light; as, a brushing gallop
horse brush
brush used brush down a horse
rigger brush
a long slender pointed sable brush used by artists
brush
المفضلات