bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

listen to the pronunciation of bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
التركية - التركية
izlenim
bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

    الواصلة

    bir du·rum ve·ya o·la·yın du·yu·lar yo·lu i·le in·san ü·ze·rin·de bı·rak·tı·ğı et·ki, in·ti·ba

    النطق

    كلمة اليوم

    truckle
المفضلات