benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

listen to the pronunciation of benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
التركية - التركية
numara
benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

    الواصلة

    ben·zer şey·le·ri a·yırt et·mek i·çin her bi·ri·nin ü·ze·ri·ne i·şa·ret o·la·rak ya·zı·lan sa·yı

    النطق

    كلمة اليوم

    matronym
المفضلات