belki

listen to the pronunciation of belki
التركية - الإنجليزية
maybe

In retrospect, maybe I shouldn't have posted that photo in my blog. - Geriye dönüp bakıldığında, belki de o fotoğrafı benim bloğa koymamalıydım.

Maybe you'll come back to me? - Belki bana geri döneceksin?

perhaps

It will rain perhaps tomorrow. - Yarın belki yağmur yağacak.

I studied for perhaps two hours. - Belki iki saat boyunca ders çalıştım.

perchance
i dare say
perhaps, maybe
peradventure
possibly

I can't possibly make lunch. - Belki öğle yemeği yapamam.

Can you possibly help me? - Belki bana yardımcı olabilirsiniz?

contingently
mayhap
likely
lest

I took my umbrella lest it rain. - Belki yağmur yağar diye şemsiyemi aldım.

haply
belki de
maybe

Maybe Tom didn't see us. - Belki de Tom bizi anlamadı.

In retrospect, maybe I shouldn't have posted that photo in my blog. - Geriye dönüp bakıldığında, belki de o fotoğrafı benim bloğa koymamalıydım.

belki de
it's possible that
belki de
may well be
belki de hiç
if ever
belki de hiç
seldom
belki başka zaman
Maybe next time
belki de
it may even be that
belki de
probably

She probably didn't have sex with him. - Belki de onunla seks yapmadı.

I'm probably hungrier than you are. - Ben belki de senden daha açım.

belki de
it's possible that ..., maybe
belki nevrozu
(Pisikoloji, Ruhbilim) perhaps neurosis
belki de
presumably
garip belki ama
strangely enough
التركية - التركية
Olsa olsa, ya ... ya, ihtimal
Olsa olsa, ya ... ya, ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba
BELKİ
(Osmanlı Dönemi) Umulur, ihtimal, olabilir
BELKİ
(Osmanlı Dönemi) Kat'iyyetle. Dahi. Şüphesiz
BELKİ
(Osmanlı Dönemi) Hattâ
belki
المفضلات