bear in mind

listen to the pronunciation of bear in mind
الإنجليزية - التركية
göz önünde tutmak
göz önünde bulundurmak
gözönünde bulundurmak
dikkate almak
hesaba katmak
zihinde tutmak
akıldan çıkarmamak
hatırlamak
aklında tutmak
hatırla
akılda tutmak
-i aklında tutmak, -i unutmamak. "You should also bear this in mind. - Bunu da unutmamalısın."
hatırda tutmak
-i unutmamak, -i akılda tutmak: You should also bear this in mind. Bunu da unutmamalısın
keep in mind
aklında tutmak
keep in mind
unutma

Unutma Tom Fransızcayı çok iyi konuşmaz. - Keep in mind that Tom doesn't speak French very well.

Sana söylediğimi unutma. - Keep in mind what I tell you.

keep in mind
akılda tutmak
keep in mind
hesaba katmak
keep in mind
unutmamak
keep in mind
akılda tut
keep in mind
(Fiili Deyim ) hatırda tutmak
to bear in mind
zihinde tutmak
to bear in mind
hatırda tutmak
الإنجليزية - الإنجليزية
remember; consider; note

Bear in mind that I'm not as young as I was, so don't walk so fast.

keep in mind, take into account, remember, be aware of
keep in mind
bear in mind
المفضلات