be the cause of something

listen to the pronunciation of be the cause of something
الإنجليزية - التركية
meydana getirmek
effectuate
icra etmek
effectuate
başarmak
the cause of
neden
effectuate
üstesinden gelmek
effectuate
{f} meydana getirmek
effectuate
{f} oluşturmak
effectuate
{f} gerçekleştirmek
effectuate
tatbik mevkiine koymak
effectuate
başar
الإنجليزية - الإنجليزية
effectuate
be the cause of something

  الواصلة

  be the cause of some·thing

  التركية النطق

  bi dhi kôz ıv sʌmthîng

  النطق

  /bē ᴛʜē ˈkôz əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /biː ðiː ˈkɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات