azimle

listen to the pronunciation of azimle
التركية - الإنجليزية
determinedly
pertinaciously
resolutely
tenacious
sedulously
pertinacious
perseveringly
persevere
determined
azim
resolution
azim
{i} tenacity

I admire Tom's tenacity. - Tom'un azimliliğine hayranım.

azim
determination

I admire your perseverance and determination. - Ben senin azim ve kararlılığına hayranım.

azimle girişmek
put one's hand to the plough
azimle girişmek
put one's hand to the plow
azimle çalışmak
peg along
azimle çalışmak
peg away
azim
perseverance

Perseverance, it is often said, is the key to success. - Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır.

There is no success without perseverance. - Azimsiz başarı yoktur.

azim
perseverence
azim
{i} zeal
azim
determination, resolution, firm intention
azim
{i} purpose
azim
will

Patience and hard work will conquer all. - Azim ve sabır her kapıyı açar.

Faith will move mountains. - Azimli insan duvarı deler.

azim
determination, resolution, resolve, perseverence
azim
steadfastness
azim
strength of purpose
azim
mettle
azim
heart
azim
ardour
azim
inflexibility
azim
{i} resoluteness
azim
grit
azim
guts
azim
{i} doggedness
azim
{i} pep
azim
firm intention
azim
large
azim
constancy
azim
devoutness
azim
resolve; tenacity; zeal
azim
pertinacity
azim
sedulous
azim
setting out on a journey to, setting out for
azim
strenght of purpose
azim
{i} resolve
azim
oomph
azim
resolute
التركية - التركية

تعريف azimle في التركية التركية القاموس.

AZÎM
(Osmanlı Dönemi) Azimet eden. Gidici
Azim
tulpar
azim
(Osmanlı Dönemi) çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri
azim
Bir işteki engelleri yenme kararı
ÂZİM
(Osmanlı Dönemi) Bir yere gitmeğe karar veren. Bir iş hakkında kat'i karar ve niyet sahibi
azimle
المفضلات