ayrıca

listen to the pronunciation of ayrıca
التركية - الإنجليزية
also

Also Piotr and Lech are good friends. - Ayrıca Piotr ve Lech de iyi arkadaşlardır.

My baby is also eight months old, is healthy and is growing by leaps and bounds. - Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor.

besides

Every rare thing is expensive, besides a cheap horse is rare, therefore a cheap horse is expensive. - Her nadir şey pahalıdır, ayrıca ucuz bir at enderdir, bu nedenle ucuz at pahalıdır.

Besides, it's a really interesting problem. - Ayrıca, bu gerçekten ilginç bir sorundur.

furthermore

Furthermore, I don't know how to dance. - Ayrıca nasıl dans edileceğini bilmiyorum.

Furthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours. - Ayrıca şirket bilgisi oturumundan sonra bile biz bazen şirket turları düzenleriz.

plus

There was one American, one Canadian, plus about ten Germans. - Bir Amerikalı, bir Kanadalı ve ayrıca yaklaşık on tane Alman vardı.

separately; besides, to boot, in addition, as well, furthermore, into the bargain, in the bargain
thereto
as well

I didn't only give him advice, but a bicycle as well. - Ona sadece tavsiye vermedim ayrıca bir bisiklet de verdim.

Mary speaks perfect French. She speaks fluent German as well. - Mary mükemmel bir Fransızca biliyor. Ayrıca akıcı Almanca da biliyor.

on top of
morosely
(Konuşma Dili) not to mention
boot
in addition

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ayrıca yaşlıların birbiriyle kaynaşabilmeleri ve Amerikan yaşamında aktif katılımcılar olarak kalabilmeleri için çok sayıda gruplar kurulmuştur.

In addition, I have to interview a professor. - Ayrıca, bir profesörle görüşmeliyim.

beyond
side

It's a way to make a little extra on the side. - Ayrıca bu biraz ekstra yapmak için bir yoldur.

I'd like to have ketchup on the side. - Ayrıca ketçap almak istiyorum.

and what is more

She is beautiful, and what is more, very graceful. - O güzel ve ayrıca çok zarif.

(Bilgisayar) you can also

You can also get the weather forecast by telephone. - Ayrıca telefonla hava tahin raporunu alabilirsiniz.

You can also replace the mascarpone with cream. - Ayrıca krem peyniri krema ile değiştirebilirsiniz.

otherwise; additionally; then again
under separate cover
and what's more

l know he's stubborn, ill-bred, and what's more, he's crazy. - Onun inatçı, terbiyesiz olduğunu biliyorum ve ayrıca o deli.

not to mention the fact that
over and above
in addition to
into the bargain
further

Furthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours. - Ayrıca şirket bilgisi oturumundan sonra bile biz bazen şirket turları düzenleriz.

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

somewhat apart
again

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

The price is low, but then again, the quality isn't very good. - Fiyat düşük ama ayrıca kalite çok iyi değil.

extra

It's a way to make a little extra on the side. - Ayrıca bu biraz ekstra yapmak için bir yoldur.

likewise

Tom is tall and likewise strong. - Tom uzundur ve ayrıca güçlüdür.

withal; yea
farther
else
on the side

I'd like to have mustard on the side. - Ayrıca hardal almak istiyorum.

I'd like to have ketchup on the side. - Ayrıca ketçap almak istiyorum.

otherwise
additionally

Precisely speaking, I need six hours to at least think straight. Additionally, I need seven hours to be happy. - Kesin olarak konuşursam, sağlıklı düşünmek için en az altı saate ihtiyacım var. Ayrıca mutlu olmak için yedi saate ihtiyacım var.

too

During the game, it suddenly began to rain and it thundered, too. - Oyun sırasında, aniden yağmur yağmaya başladı ve ayrıca gök gürledi.

I don't want to go, and besides it's too late. - Gitmek istemiyorum ve ayrıca çok geç.

you also
addition

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ayrıca yaşlıların birbiriyle kaynaşabilmeleri ve Amerikan yaşamında aktif katılımcılar olarak kalabilmeleri için çok sayıda gruplar kurulmuştur.

He is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer. - O mükemmel bir piyano çalıcı. Ayrıca, iyi bir şarkıcı ve iyi bir dansçı.

yea

2015 was the International Year of Soil and also the International Year of Light. - 2015 uluslararası toprak yılı ve ayrıca uluslararası ışık yılıydı.

He had the privilege of studying abroad for two years. - O, iki yıllığına yurt dışında eğitim görme ayrıcalığına sahipti.

withal
to boot
{k} as far as that goes
item
apart from
then again
ayrıca bir nedendir
it's all the more reason
tip, model ve/veya dizi (ayrıca TMS olarak da kullanılır)
(Askeri) type, model, and/or series (also as TMS)
التركية - التركية
Ayrı olarak: "Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler."- Anayasa
Bundan başka
Ayrı olarak
Ayrı bir önem verilerek
başkaca
ayrıca
المفضلات