as your eyes move to turn fortunes

listen to the pronunciation of as your eyes move to turn fortunes
الإنجليزية - التركية
gözlerini fal taşı gibi açmak
as your eyes move to turn fortunes

  التركية النطق

  äz yôr ayz muv tı tırn fôrçunz

  النطق

  /ˈaz ˈyôr ˈīz ˈmo͞ov tə ˈtərn ˈfôrʧo͞onz/ /ˈæz ˈjɔːr ˈaɪz ˈmuːv tə ˈtɜrn ˈfɔːrʧuːnz/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات