aptallaşmak

listen to the pronunciation of aptallaşmak
التركية - الإنجليزية
grow stupid
to become stupid
to become confused, to be stupefied, to be dazed, to be dumbfounded, to be flabbergasted
stupefied
aptal
silly

He's always asking silly questions. - O her zaman aptal sorular soruyor.

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı.

aptal
stupid

Why did you say such a stupid thing? - Neden böyle aptalca bir şey söyledin?

Everything too stupid to say is sung. - Söylenemeyecek kadar aptalca olan her şey söylenir.

aptal
foolish

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

They tried to make each other look foolish. - Onlar birbirlerini aptal göstermeye çalıştılar.

aptal
fool

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

Don't call that student a fool. - O öğrenciye aptal deme.

aptal
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

aptal
idiot

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor.

aptal
{i} innocent

You're not an innocent girl, are you? - Sen aptal bir kız değilsin, değil mi?

aptal
dumb

He is the dumbest kid in the class. - Sınıfta en aptal çocuktur.

He is too dumb to fear danger. - O, tehlikeden korkmayacak kadar aptaldır.

aptal
birdbrain
aptal
thickheaded
aptal
(Argo) nut
aptal
witless
aptal
feebleminded
aptal
(Argo) crank
aptal
nong
aptal
dorky
aptal
(Argo) kook
aptal
(Argo) featherhead
aptal
nidget
aptal
besotted
aptal
puddinghead
aptal
schnook
aptal
ideot
aptal
(Argo) screwball
aptal
idiotical
aptal
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

aptal
(Argo) scatterbrain
aptal
(Argo) jobbernowl
aptal
dork
aptal
(Argo) dweeb
aptal
sheepshead
aptal
muddleheaded
aptal
(deyim) goose
aptal
(Argo) lunatic
aptal
goofball
aptal
(deyim) hare-brained
aptal
(Argo) schmo
aptal
bird-brained
aptal
(Argo) dingleberry
aptal
(Argo) dumb ass
aptal
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

aptal
(deyim) goof

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

aptal
half-witted
aptal
dumb-bell
aptal
(Konuşma Dili) dim-wit
aptal
chump
aptal
ditzy
aptal
crass
aptal
(Argo) harebrain
aptal
daft
aptal
dunny
aptal
(Argo) featherbrain
aptal
cockeyed
aptal
goosey
aptal
(Argo) rattlebrain
aptal
half-wit
aptal
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

aptal
fat-head
aptal
(Argo) bird brain
aptal
vacuous
aptal
gaby
aptal
fat-headed
aptal
asses
aptal
dumbed
aptal
barmy
aptal
(Argo) sawney
aptal
(deyim) half-baked
aptal
(Argo) flibbertigibbet
aptal
(Konuşma Dili) lamebrain
aptal
blockhead
aptal
(deyim) jackass
aptal
twirp
aptal
gobemouche
aptal
fucker
aptal
dunce
aptal
zany
aptal
dizzy
aptal
tomfool
aptal
unintelligent

Tom is by no means unintelligent. He is just lazy. - Tom asla aptal değildir, O sadece tembeldir.

aptal
dunderhead
aptal
dense
aptal
(deyim) twat

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

aptal
clod
aptal
puddingheaded
aptal
clot

The people all praised the emperor's clothes without telling him the truth so as not to seem stupid, until a little boy said, The emperor is naked! - İnsanların hepsi küçük bir çocuk İmparator çıplak! deyinceye kadar aptal görünmemek için ona gerçeği söylemeden imparatorun giysilerini övdü.

aptal
mutt
aptal
mooncalf
aptal
soft
aptal
feeble
aptal
lumpish
aptal
mindless
aptal
crazy

We're not going to do anything crazy. - Aptalca bir şey yapmayacağız.

I may be crazy, but I'm not stupid. - Ben deli olabilirim, ama aptal değilim.

aptal
ass

Get your ass over here, you idiot! - Çabuk buraya gel, seni aptal!

aptal
obtuse
aptal
stupid person
aptal
sap
aptal
booby
aptal
nit
aptal
fatheaded
aptal
asinine
Aptal
lame brain
aptal
duffer
aptal
bunny
aptal
to fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

aptal
{s} goofy

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

aptal
halfwitted
aptal
bird brained
aptal
gormless
aptal
feeble-minded
aptal
{s} gaga
aptal
{s} harebrained
aptal
boneheaded
aptal
blinking
aptal
dumb bell
aptal
{s} fatuous
aptal
twit
aptal
simpleton, fool
aptal
{i} simp

Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent. - Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür.

I am not so simple as to believe that. - Ona inanacak kadar aptal değilim.

aptal
oafish
aptal
lummox
aptal
Turkish theat. the character typed as a sycophant
aptal
inane
aptal
feeble minded
aptal
half wit
aptal
cuckoo
aptal
softy
aptal
{i} fathead
aptal
dotty
aptal
fat headed
aptal
{i} softhead
aptal
half witted
aptal
goon
aptal
jerk

Tom called me a stupid jerk. - Tom bana aptal pislik derdi.

Tom is obviously a jerk. - Tom açıkçası bir aptal.

aptal
{i} cretin
aptal
{s} idiotic

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

aptal
berk
aptal
puddinghead,ed
aptal
bonehead
aptal
{i} drag
aptal
dimwit
aptal
jerky
aptal
{s} corny
aptal
anserine
aptal
twerp
aptal
josser
aptal
stupid, silly, half-witted, dense, daft, goofy,potty, dozy; fool, idiot, half wit, chump, goof, blockhead, ninny, clot
aptal
potty
التركية - التركية
Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak
Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak: "Hayretimden gittikçe aptallaşıyordum, şu tabip cihazı ne mükemmel bir icattı."- R. H. Karay
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
aptal
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Aptal
lala
Aptal
şavalak
Aptal
alık
Aptal
sehi
Aptal
andaval
Aptal
zolot
Aptal
keş
Aptal
kelek
Aptal
alık salık
aptal
Küçümseme belirten seslenme sözü
aptal
Azarlama sözü
aptal
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
aptallaşma
Aptallaşmak işi veya durumu
aptallaşmak
المفضلات