aptallık

listen to the pronunciation of aptallık
التركية - الإنجليزية
{i} stupidity

Nothing is more sad than stupidity and apathy. - Hiçbir şey aptallık ve kayıtsızlıktan daha üzücü değildir.

Is there a cure for stupidity? - Aptallık için bir tedavi var mı?

silliness
foolery
fatuity
foolishness

Let's not have any more foolishness. - Hadi daha fazla aptallık yapmayalım.

Believing everything is weakness, and believing nothing is foolishness. - Her şeye inanmak zayıflıktır ve hiçbir şeye inanmamak aptallıktır.

footle; hebetude
ineptitude; fooling; crime
idiocy
folly
stupidity, foolishness, idiocy, foolery, folly, tomfoolery, crime
{i} hebetude
{i} crime
imbecile
tomfoolery
feeblemindedness
insanity
obtuseness
asininity
fatuousness
cloddishness
cock
vacuous
jerky
{i} floater
fooling
{i} footle
{i} ineptitude
aptal
silly

He's always asking silly questions. - O her zaman aptal sorular soruyor.

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

aptal
stupid

It was stupid of you to believe in him. - Ona inanmakla aptallık ettin.

My last husband was really stupid. - Son kocam gerçekten aptaldı.

aptal
foolish

It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station. - İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca.

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

aptallık etmek
to fool (around/about), to play the fool
aptallık etmek
play the giddy goat
aptallık etmek
to act like a fool
aptallık etmek
play the goat
aptallık yapmak
boob
aptal
fool

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasını çabuk harcar.

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasının kıymetini bilmez.

aptal
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

aptal
idiot

His boyfriend is an idiot. - Onun erkek arkadaşı aptal.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor.

aptal
{i} innocent

You're not an innocent girl, are you? - Sen aptal bir kız değilsin, değil mi?

aptal
dumb

He got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb. - O, şeytanın avukatı olmaktan usandı ve ne kadar aptalca olursa olsun, şimdi onların önerdiği her fikri kabul ediyor.

The world is full of dumb people. - Dünya aptal insanlarla dolu.

aptal
birdbrain
aptal
thickheaded
aptal
witless
aptal
feebleminded
aptal
(Argo) nut
aptal
nidget
aptal
dorky
aptal
nong
aptal
schnook
aptal
(Argo) scatterbrain
aptal
(Argo) jobbernowl
aptal
dork
aptal
(deyim) goof

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

You goofed, didn't you? - Sen aptalca davrandın, değil mi?

aptal
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

aptal
(Argo) dweeb
aptal
sheepshead
aptal
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

aptal
(deyim) goose
aptal
(Argo) lunatic
aptal
(Argo) kook
aptal
goofball
aptal
(deyim) hare-brained
aptal
(Argo) schmo
aptal
bird-brained
aptal
puddinghead
aptal
(Argo) dingleberry
aptal
(Argo) dumb ass
aptal
(Argo) featherhead
aptal
muddleheaded
aptal
idiotical
aptal
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

aptal
vacuous
aptal
(Konuşma Dili) dim-wit
aptal
chump
aptal
ditzy
aptal
half-witted
aptal
goosey
aptal
(Argo) rattlebrain
aptal
fat-head
aptal
gobemouche
aptal
gaby
aptal
dunny
aptal
(Argo) bird brain
aptal
dumb-bell
aptal
crass
aptal
ideot
aptal
cockeyed
aptal
(Argo) featherbrain
aptal
daft
aptal
fat-headed
aptal
blockhead
aptal
twirp
aptal
(Konuşma Dili) lamebrain
aptal
(Argo) crank
aptal
(deyim) jackass
aptal
dumbed
aptal
(Argo) sawney
aptal
(deyim) half-baked
aptal
barmy
aptal
(Argo) screwball
aptal
(Argo) flibbertigibbet
aptal
asses
aptal
(Argo) harebrain
aptal
half-wit
aptal
besotted
aptal
dizzy
aptal
feeble
aptal
ass

Get your ass over here, you idiot! - Çabuk buraya gel, seni aptal!

aptal
stupid person
aptal
soft
aptal
zany
aptal
unintelligent

Tom is by no means unintelligent. He is just lazy. - Tom asla aptal değildir, O sadece tembeldir.

aptal
fucker
aptal
dunderhead
aptal
tomfool
aptal
dunce
aptal
dense
aptal
obtuse
aptal
crazy

We're not going to do anything crazy. - Aptalca bir şey yapmayacağız.

I may be crazy, but I'm not stupid. - Ben deli olabilirim, ama aptal değilim.

aptal
mindless
aptal
lumpish
aptal
fatheaded
aptal
puddingheaded
aptal
clot

The people all praised the emperor's clothes without telling him the truth so as not to seem stupid, until a little boy said, The emperor is naked! - İnsanların hepsi küçük bir çocuk İmparator çıplak! deyinceye kadar aptal görünmemek için ona gerçeği söylemeden imparatorun giysilerini övdü.

aptal
mutt
aptal
sap
aptal
asinine
aptal
nit
aptal
booby
aptal
clod
aptal
(deyim) twat

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

aptal
mooncalf
Aptal
lame brain
aptal
duffer
aptal
bunny
aptal
to fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

aptal
{s} goofy

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

It sounds a bit goofy. - O biraz aptal görünüyor.

aptal
{s} gaga
aptal
blinking
aptal
fat headed
aptal
{s} harebrained
aptal
{i} fathead
aptal
bird brained
aptal
feeble minded
aptal
boneheaded
aptal
{i} simp

Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent. - Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür.

I am not so simple as to believe that. - Ona inanacak kadar aptal değilim.

aptal
softy
aptal
{s} oafish
aptal
halfwitted
aptal
goon
aptal
half wit
aptal
lummox
aptal
idiotic

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

aptal
{i} softhead
aptal
dumb bell
aptal
gormless
aptal
simpleton, fool
aptal
dotty
aptal
half witted
aptal
Turkish theat. the character typed as a sycophant
aptal
inane
aptal
twit
aptal
feeble-minded
aptal
stupid, silly, half-witted, dense, daft, goofy,potty, dozy; fool, idiot, half wit, chump, goof, blockhead, ninny, clot
aptal
cuckoo
aptal
twerp
aptal
{s} corny
aptal
puddinghead,ed
aptal
jerky
aptal
potty
aptal
josser
aptal
jerk

Tom is obviously a jerk. - Tom açıkçası bir aptal.

Tom called me a stupid jerk. - Tom bana aptal pislik derdi.

aptal
{i} cretin
aptal
berk
aptal
bonehead
aptal
anserine
aptal
dimwit
aptal
{s} fatuous
aptal
{i} drag
su katılmamış aptallık
plain folly
التركية - التركية
Aptal olma durumu veya aptalca iş: "Bu hikâye akıl almaz bir aptallıktan başka bir şey değildi."- T. Buğra
Aptal olma durumu veya aptalca iş
keleklik
şabanlık
aptallık etmek
Aptalca davranmak veya aptalca iş görmek
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
aptal
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Aptal
keş
Aptal
alık salık
Aptal
zolot
Aptal
andaval
Aptal
sehi
Aptal
alık
Aptal
şavalak
Aptal
kelek
Aptal
lala
aptal
Azarlama sözü
aptal
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
aptal
Küçümseme belirten seslenme sözü
aptallık
المفضلات