anything relating or belonging to the outside

listen to the pronunciation of anything relating or belonging to the outside
الإنجليزية - التركية

تعريف anything relating or belonging to the outside في الإنجليزية التركية القاموس.

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

Onun yaralarının hepsi haricidir. - His injuries are all external.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
الإنجليزية - الإنجليزية
external
anything relating or belonging to the outside

  الواصلة

  a·ny·thing re·lat·ing or be·long·ing to the out·side

  التركية النطق

  enithîng rileytîng ır bîlôngîng tı dhi autsayd

  النطق

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ rēˈlātəɴɢ ər bəˈlôɴɢəɴɢ tə ᴛʜē ˈoutˈsīd/ /ˈɛniːˌθɪŋ riːˈleɪtɪŋ ɜr bɪˈlɔːŋɪŋ tə ðiː ˈaʊtˈsaɪd/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات