any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

listen to the pronunciation of any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers
الإنجليزية - التركية

تعريف any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers في الإنجليزية التركية القاموس.

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotic
any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

  الواصلة

  a·ny tox·ic a·gent whose ac·tion I·s main·ly di·rec·ted to the great nerve centers

  التركية النطق

  eni täksîk eycınt huz äkşın îz meynli dayrektîd tı dhi greyt nırv sentırz

  النطق

  /ˈenē ˈtäksək ˈāʤənt ˈho͞oz ˈaksʜən əz ˈmānlē dīˈrektəd tə ᴛʜē ˈgrāt ˈnərv ˈsentərz/ /ˈɛniː ˈtɑːksɪk ˈeɪʤənt ˈhuːz ˈækʃən ɪz ˈmeɪnliː daɪˈrɛktɪd tə ðiː ˈɡreɪt ˈnɜrv ˈsɛntɜrz/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات