anketçi

listen to the pronunciation of anketçi
التركية - الإنجليزية
one who conducts surveys
pollster; inquirer
one who conducts a poll
pollster
questioner; pollster
head-counter
{i} surveyor
headcounter
anket
questionnaire

Each month, a gift certificate worth 10,000 yen will be given to thirty people chosen at random who have completed this questionnaire. - Her ay, 10.000 yen değerinde bir hediye sertifikası bu anketi tamamlayan rastgele seçilmiş otuz kişiye verilecektir.

Please fill out this questionnaire and send it to us. - Lütfen bu anketi doldurun ve bize gönderin.

anket
survey

Tom is part of the survey team. - Tom anket ekibinin bir parçası.

According to latest survey, 99% of employees want a free iPad. - En son ankete göre çalışanların %99'u bedava iPad istiyor.

anket
{i} inquiry
anket
Gallup poll
anket
list
anket
statistical study
anket
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
anket
public survey, inquiry, questionnaire
anket
{i} questionary
التركية - التركية
Soruşturmacı
anket
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Anket
soruşturma
Anket
sormaca
anket
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
anketçi
المفضلات