animals with a body temperature that changes with the external environment

listen to the pronunciation of animals with a body temperature that changes with the external environment
الإنجليزية - التركية

تعريف animals with a body temperature that changes with the external environment في الإنجليزية التركية القاموس.

cold-blooded
acımasız
cold-blooded
soğukkanlı

Sen soğukkanlı bir insansın, değil mi? - You are a cold-blooded person, aren't you?

Yılanlar soğukkanlı yaratıklardır. - Snakes are cold-blooded creatures.

cold-blooded
duygusuz
cold-blooded
merhametsiz
الإنجليزية - الإنجليزية
cold-blooded
animals with a body temperature that changes with the external environment

  الواصلة

  animals with a bo·dy tem·pe·ra·ture that changes with the ex·ter·nal en·vi·ron·ment

  التركية النطق

  änımılz wîdh ı bädi temprıçır dhıt çeyncız wîdh dhi îkstırnıl învayrınmınt

  النطق

  /ˈanəməlz wəᴛʜ ə ˈbädē ˈtemprəʧər ᴛʜət ˈʧānʤəz wəᴛʜ ᴛʜē əkˈstərnəl ənˈvīrənmənt/ /ˈænəməlz wɪð ə ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr ðət ˈʧeɪnʤəz wɪð ðiː ɪkˈstɜrnəl ɪnˈvaɪrənmənt/

  كلمة اليوم

  bilk
المفضلات