an original faculty or endowment

listen to the pronunciation of an original faculty or endowment
الإنجليزية - التركية

تعريف an original faculty or endowment في الإنجليزية التركية القاموس.

principle
{i} ana

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

principle
{i} esas
principle
ilke

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır. - There is a fixed standard in the king's principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
الإنجليزية - الإنجليزية
principle
an original faculty or endowment

  الواصلة

  an o·rig·i·nal fac·ul·ty or en·dow·ment

  التركية النطق

  ın ırîcınıl fäkılti ır endaumınt

  النطق

  /ən ərˈəʤənəl ˈfakəltē ər enˈdoumənt/ /ən ɜrˈɪʤənəl ˈfækəltiː ɜr ɛnˈdaʊmənt/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات