able to qualify to receive special education services

listen to the pronunciation of able to qualify to receive special education services
الإنجليزية - التركية

تعريف able to qualify to receive special education services في الإنجليزية التركية القاموس.

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

Tom gelecek yıl şartlı tahliye için uygun olacak. - Tom will be eligible for parole next year.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
eligible
able to qualify
eligible
able to qualify to receive special education services

  الواصلة

  a·ble to qua·li·fy to re·ceive spe·cial Educa·tion ser·vic·es

  التركية النطق

  eybıl tı kwälıfay tı risiv speşıl ecyukeyşın sırvısız

  النطق

  /ˈābəl tə ˈkwäləˌfī tə rēˈsēv ˈspesʜəl ˌeʤyo͞oˈkāsʜən ˈsərvəsəz/ /ˈeɪbəl tə ˈkwɑːləˌfaɪ tə riːˈsiːv ˈspɛʃəl ˌɛʤjuːˈkeɪʃən ˈsɜrvəsəz/

  كلمة اليوم

  saturnine
المفضلات