a narrow strait connecting two bodies of water

listen to the pronunciation of a narrow strait connecting two bodies of water
الإنجليزية - التركية

تعريف a narrow strait connecting two bodies of water في الإنجليزية التركية القاموس.

narrow
{f} daraltmak
narrow
{f} daralmak

Bu geçit daralmaktadır. - That gap is narrowing.

narrow
parasızlık
narrow
kıt kanaat
narrow
ensizleşmek
narrow
dar düşünceli
narrow
hasis
narrow
{s} dar, ensiz
narrow
(fiil) daraltmak, kısmak, daralmak
narrow
{s} dar görüşlü

Tom dar görüşlü, değil mi? - Tom is narrow-minded, isn't he?

Dar görüşlü olduğumu sanmıyorum. - I don't think I'm narrow-minded.

narrow
{s} sınırlı
narrow
{s} sınırlı, kısıtlı
narrow
{s} cüzi, az
narrow
çekmek
narrow
{i} çoğ. dar
narrow
(sıfat) dar, kısıtlı, sınırlı
narrow
{i} dar geçit
narrow
{s} sıkı, dikkatli
الإنجليزية - الإنجليزية
narrow
a narrow strait connecting two bodies of water

  الواصلة

  a nar·row strait connecting two bod·ies of wa·ter

  التركية النطق

  ı närō streyt kınektîng tu bädiz ıv wôtır

  النطق

  /ə ˈnarō ˈstrāt kəˈnektəɴɢ ˈto͞o ˈbädēz əv ˈwôtər/ /ə ˈnæroʊ ˈstreɪt kəˈnɛktɪŋ ˈtuː ˈbɑːdiːz əv ˈwɔːtɜr/

  كلمة اليوم

  catechumen
المفضلات