a narrow strait connecting two bodies of water

listen to the pronunciation of a narrow strait connecting two bodies of water
İngilizce - Türkçe

a narrow strait connecting two bodies of water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

narrow
{f} daraltmak
narrow
{f} daralmak

Bu geçit daralmaktadır. - That gap is narrowing.

narrow
parasızlık
narrow
kıt kanaat
narrow
ensizleşmek
narrow
dar düşünceli
narrow
hasis
narrow
{s} dar, ensiz
narrow
(fiil) daraltmak, kısmak, daralmak
narrow
{s} dar görüşlü

Tom çok dar görüşlü, değil mi? - Tom is very narrow-minded, isn't he?

Dar görüşlü olduğumu sanmıyorum. - I don't think I'm narrow-minded.

narrow
{s} sınırlı
narrow
{s} sınırlı, kısıtlı
narrow
{s} cüzi, az
narrow
çekmek
narrow
{i} çoğ. dar
narrow
(sıfat) dar, kısıtlı, sınırlı
narrow
{i} dar geçit
narrow
{s} sıkı, dikkatli
İngilizce - İngilizce
narrow
a narrow strait connecting two bodies of water

  Heceleme

  a nar·row strait connecting two bod·ies of wa·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  ı närō streyt kınektîng tu bädiz ıv wôtır

  Telaffuz

  /ə ˈnarō ˈstrāt kəˈnektəɴɢ ˈto͞o ˈbädēz əv ˈwôtər/ /ə ˈnæroʊ ˈstreɪt kəˈnɛktɪŋ ˈtuː ˈbɑːdiːz əv ˈwɔːtɜr/

  Günün kelimesi

  teknonym