a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

listen to the pronunciation of a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person
الإنجليزية - التركية

تعريف a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person في الإنجليزية التركية القاموس.

clumsy
{s} hantal

Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir. - Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water.

Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu. - When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches.

clumsy
çolpa
clumsy
görgüsüz
clumsy
kullanışsız
clumsy
sakar

Sakar adam onun sıra dışı yeteneğini kıskandı. - The clumsy man envied her unusual talent.

Tom çok sakar bir adam. - Tom is a very clumsy guy.

clumsy
biçimsiz
clumsy
beceriksiz

Tom kesinlikle beceriksiz. - Tom certainly is clumsy.

Tom yaşlı ve beceriksiz. - Tom is old and clumsy.

clumsy
{s} acemi
clumsy
clumsily hantalca
clumsy
clumsiness hantallık
clumsy
{s} sarsak
clumsy
{s} hödük
الإنجليزية - الإنجليزية
clumsy
a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

  الواصلة

  a eu·phe·mism for a downs syn·drome or si·mi·lar·ly dis·a·bled per·son

  التركية النطق

  ı yufımîzım fôr ı daunz sîndrōm ır sîmılırli dîseybıld pırsın

  النطق

  /ə ˈyo͞ofəˌməzəm ˈfôr ə ˈdounz ˈsənˌdrōm ər ˈsəmələrlē dəsˈābəld ˈpərsən/ /ə ˈjuːfəˌmɪzəm ˈfɔːr ə ˈdaʊnz ˈsɪnˌdroʊm ɜr ˈsɪməlɜrliː dɪsˈeɪbəld ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات