şaşırt

listen to the pronunciation of şaşırt
التركية - الإنجليزية
bewilder
{f} bewildered
{f} amazed

It amazed us that she had been to Brazil alone. - Brezilya'ya tek başına gitmesi bizi şaşırttı.

A young Kyrgyz woman, creating a miracle with her own hands in Moscow, amazed the Dagestanis. - Moskova’da kendi elleriyle bir mucize yaratan genç bir Kırgız kadın, Dağıstanlıları şaşırttı.

{f} stumping
amaze

The circus amazed and delighted the children. - Sirkler çocukları şaşırttı ve sevindirdi.

I was amazed at his abrupt resignation. - Onun ani istifası beni şaşırttı.

{f} surprise

My decision to study abroad surprised my parents. - Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı.

Her silence surprised me. - Onun sessizliği beni şaşırttı.

flabbergast
{f} nonplusing
{f} bewildering
take aback
perplexed
{f} flabbergasted
astonish

She was astonishingly beautiful. - O, şaşırtıcı şekilde güzeldi.

Your ignorance is astonishing. - Cehaletiniz şaşırtıcı.

{f} astonishing

The astonishing blow finished the match. - Şaşırtıcı darbe maçı bitirdi.

Your ignorance is astonishing. - Cehaletiniz şaşırtıcı.

{f} amazing

It is amazing that you won the prize. - Ödülü kazanman şaşırtıcı.

It's amazing how much trouble Tom is able to get into. - Tom'un başını bu kadar çok belaya sokması şaşırtıcı.

dumbfound
confuse

Tom is trying to confuse you. - Tom sizi şaşırtmaya çalışıyor.

I didn't mean to confuse him. - Onu şaşırtmak istemedim.

taken aback
{f} puzzling

It was puzzling to me. - Benim için şaşırtıcıydı.

I can see how that would be puzzling. - Bunun ne kadar şaşırtıcı olacağını görebiliyorum.

mesmerize
{f} surprised

Her silence surprised me. - Onun sessizliği beni şaşırttı.

What surprised me most about that accident is how fast the lawyers arrived on the scene. - Kaza hakkında beni en çok şaşırtan şey avukatların olay yerine ne kadar çabuk varmalarıydı.

make flustered
nonplus
{f} astounded
bedevil
{f} dumbfounded
dumfound
{f} confounded
{f} dumfounding
{f} mystified
{f} confounding
{f} baffle

That just baffles me. - O sadece beni şaşırtıyor.

His memory baffles me. - Onun belleği beni şaşırtıyor.

mystify
{f} surprising

It's surprising that you haven't heard anything about her wedding. - Onun düğünü hakkında bir şey duymamış olman şaşırtıcı.

The number of people who die in traffic accidents is surprising. - Trafik kazalarında ölen insan sayısı şaşırtıcıdır.

took aback
obfuscate
{f} astonished

The fearful noise astonished anyone coming for the first time. - Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı.

{f} dumbfounding
{f} puzzle

His question puzzles me. - Onun sorusu beni şaşırtıyor.

What puzzled us was that he said he would not attend the meeting. - Bizi şaşırtan şey onun toplantıya katılmayacağını söylemesiydi.

make confused
{f} puzzled

He was puzzled by the question. - Soru onu şaşırtmıştı.

His behavior puzzled me. - Onun davranışı beni şaşırttı.

{f} baffling
{f} mystifying
baffled
takeaback
takenaback
take#aback
disconcert
perplex

Sami asked Layla a perplexing question. - Sami, Leyla'ya şaşırtıcı bir soru sordu.

tookaback
şaşır
befuddle
şaşır
surprize at
şaşır
surprize by
şaşır
be amazed at
şaşır
befuddled
şaşırt
المفضلات