özellik

listen to the pronunciation of özellik
التركية - الإنجليزية

تعريف özellik في التركية الإنجليزية القاموس.

özellik
{i} feature

Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English. - Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir.

Kate has very good features. - Kate'in çok güzel özellikleri var.

özellik
characteristic

The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees. - Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti.

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

özellik
{i} speciality
özellik
property

Superconductivity is a physical property. - Üstüniletkenlik fiziksel bir özelliktir.

It's a very large property. - Bu çok büyük bir özellik.

özellik
{i} attribute
özellik
characteristics

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

These are characteristics of the spoken language. - Bunlar, konuşulan dilin özellikleridir.

özellik
{i} quality
özellik
{i} attribution
özellik
peculiarity
özellik
feature, peculiarity, character, characteristic, attribute, property, qualification, quality, nature
özellik
hallmark
özellikler
(Pisikoloji, Ruhbilim) traits

Japan has many distinctive traits. - Japonya'nın pek çok ayırt edici özellikleri vardır.

North Africans are more or less like Italians. We're all people who live around the Mediterranean Sea and we share many cultural traits. - Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.

özellik
texture
özellik
private
özellik
privateness
özellik
specific

I want specific information. - Özellikli bilgi istiyorum.

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

özellik
strain
özellik
singular
özellik
characteristic feature
özellik
particularization
özellik
(Bilgisayar) option
özellik
stamp
özellik
hall mark
özellik
commonality
özellik
qualification
özellik
particulate
özellik
plate-mark
özellik
streak
özellikler
(Bilgisayar) properties for
özellikler
(İnşaat) requirement
özellikler
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

özellik
eligibility
özellik
nature
özellik
trait

North Africans are more or less like Italians. We're all people who live around the Mediterranean Sea and we share many cultural traits. - Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.

Woman's intuition is clearly a valuable trait. - Kadının sezgisi açıkça değerli bir özelliktir.

özellik
individuality
özellik
point

I want to emphasize this point in particular. - Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum.

The teacher particularly emphasized that point. - Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı.

özellik
singularity
özellik
character

The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees. - Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti.

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

özellik
particularity
özellik
genius
özellik
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

özellikler
properties

There are no common properties shared by all games. - Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur.

She believes that jade has medicinal properties. - O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır.

özellikler
features

Could you explain all the safety features to me once again? - Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin?

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

özellik
{i} quiddity
özellik
plate mark
özellik
special feature, peculiarity, characteristic
özellik
cachet
özellik
{i} idiosyncrasy
özellik
special

It is important to pay special attention to your love life. - Aşk hayatına özellikle dikkat etmen önemlidir.

özellik
{i} particular

I have nothing in particular to do tomorrow. - Yarın özellikle yapacak bir şeyim yok.

I am pleased with this vivid portrait in particular. - Ben özellikle bu canlı portreden memnunum.

özellik
phil. attribute, property
özellik
{i} specialty
özellik
(Nükleer Bilimler) features

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

Kate has very good features. - Kate'in çok güzel özellikleri var.

özellik
special feature
özellik
characteristic, feature
özellik
lineament
özellik
characteristic , feature
özellikler
makings
التركية - التركية

تعريف özellik في التركية التركية القاموس.

Özellik
hususiyet
özellik
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner
özellik
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
özellik
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
özellik
المفضلات