çarp

listen to the pronunciation of çarp
التركية - الإنجليزية
impinge
strike

If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die. - Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz.

Then what is love? A disease which can strike people at any age. - Öyleyse aşk nedir? İnsanları herhangi bir yaşta çarpabilen bir hastalıktır.

pulsate
{f} butt
collide with
{f} crashing

Tom closed his eyes and listened to the sound of the waves crashing on the beach. - Tom gözlerini kapadı ve sahile çarpan dalgaların sesini dinledi.

He did not die in the collision. Actually, he had a heart attack before crashing. - O, çarpışmada ölmedi, aslında kazadan önce bir kalp krizi geçirdi.

{f} bump

They bumped against each other. - Onlar birbirleriyle çarpıştılar.

Tom bumped into a Mary on his way to school. - Tom okula giderken Mary diye birine çarptı.

multiply

To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth. - Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp.

To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth. - Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

hit against
{f} stub

The thief stubbed his toe on the door. - Hırsız ayak parmağını kapıya çarparak incitti.

multiply by
{f} pulsating
{f} multiplying
{f} throb
{f} bang

The door closed with a bang. - Kapı bir çarpma ile kapandı.

I just banged my head on something. - Kafamı demin bir şeye çarptım.

{f} stricken
crash

The car crashed into the truck. - Araba, kamyona çarptı.

Tom says he saw who crashed into Mary's car. - Tom Mary'nin arabasına kimin çarptığını gördüğünü söylüyor.

multiplied

3 multiplied by 5 is 15. - 3, 5 ile çarpılırsa 15'tir.

multiplyby
smote
smite
warp

The door frame is warped and the door won't close properly. - Kapı kasası çarpık ve kapı uygun şekilde kapanmayacak.

I think videogames are warping our kids minds. - Ben video oyunlarının çocuklarımızın kafalarını çarpıttığını düşünüyorum.

pulse
smitten
çarp
المفضلات