aquatic beetle that circles rapidly on the water surface

listen to the pronunciation of aquatic beetle that circles rapidly on the water surface
İngilizce - Türkçe

aquatic beetle that circles rapidly on the water surface teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

whirligig beetle
fırıldak böceği
whirligig beetle
firılldak böceği
İngilizce - İngilizce
whirligig beetle
aquatic beetle that circles rapidly on the water surface

  Heceleme

  a·qua·tic bee·tle that circles rap·id·ly on the wa·ter sur·face

  Türkçe nasıl söylenir

  ıkwätîk bitıl dhıt sırkılz räpıdli ôn dhi wôtır sırfıs

  Telaffuz

  /əˈkwatək ˈbētəl ᴛʜət ˈsərkəlz ˈrapədlē ˈôn ᴛʜē ˈwôtər ˈsərfəs/ /əˈkwætɪk ˈbiːtəl ðət ˈsɜrkəlz ˈræpədliː ˈɔːn ðiː ˈwɔːtɜr ˈsɜrfəs/

  Günün kelimesi

  cacography