applying final size and binding specifications to printed sheets of paper

listen to the pronunciation of applying final size and binding specifications to printed sheets of paper
İngilizce - Türkçe

applying final size and binding specifications to printed sheets of paper teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

finishing
bitirme

Projeyi bitirmeyi başardık. - We succeeded in finishing the project.

Raporu 2.30'a kadar bitirmek çok zor olmamalı. - Finishing the report by 2:30 shouldn't be too difficult.

finishing
(Askeri) RÖTUŞ, SON İŞLEM: Bir madde veya malzemeyi satış veya kullanma durumuna getirmek bir işe son şeklini vermek için girişilen işlem
finishing
tamamlayıcı
finishing
(Bilgisayar) bitiriliyor
finishing
itmam
finishing
(Kimya) apreleme
finishing
(Askeri) son işlem
finishing
(Askeri,Otomotiv) rötuş

Ben şimdi son rötuşları yapıyorum. - I'm adding the finishing touches now.

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

finishing
(Bilgisayar) sonlandırılıyor
finishing
cilalama
finishing
perdah
finishing
sonkat
finishing
bitirici
finishing
{i} tamamlama
finishing
{i} cila
finishing
(sıfat) bitirici, son
finishing
{i} apre
İngilizce - İngilizce
finishing
applying final size and binding specifications to printed sheets of paper

  Heceleme

  ap·ply·ing fi·nal size and bind·ing specifications to printed sheets of pa·per

  Türkçe nasıl söylenir

  ıplayîng faynıl sayz ınd bayndîng spesıfıkeyşınz tı prîntıd şits ıv peypır

  Telaffuz

  /əˈplīəɴɢ ˈfīnəl ˈsīz ənd ˈbīndəɴɢ ˌspesəfəˈkāsʜənz tə ˈprəntəd ˈsʜēts əv ˈpāpər/ /əˈplaɪɪŋ ˈfaɪnəl ˈsaɪz ənd ˈbaɪndɪŋ ˌspɛsəfəˈkeɪʃənz tə ˈprɪntəd ˈʃiːts əv ˈpeɪpɜr/

  Günün kelimesi

  dissert