anyway; nevertheless; nonetheless

listen to the pronunciation of anyway; nevertheless; nonetheless
İngilizce - Türkçe

anyway; nevertheless; nonetheless teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

all the same
yine de

O çok iyi bir iş yapmıyor. Yine de, onun elinden geleni yaptığını kabul etmelisin. - He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.

O kaba fakat yine de onu severim. - He is rude, but I love him all the same.

all the same
fark yok
all the same
Yine de, bununla birlikte, buna rağmen: "He told her not to do it, but she did it all the same. - Ona yapmamasını söyledi, fakat o yine de yaptı."
all the same
farketmez
all the same
hepsi bir

İnsanlar hepsi bir değil. - People aren't all the same.

all the same
(deyim) bununla beraber
İngilizce - İngilizce
all the same

He knew it was risky, but he did it all the same.

anyway; nevertheless; nonetheless