any substance that causes injury or illness or death of a living organism

listen to the pronunciation of any substance that causes injury or illness or death of a living organism
İngilizce - Türkçe

any substance that causes injury or illness or death of a living organism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

poison
zehirlemek

Tom'u zehirlemek için birçok girişim vardı. - There have been many attempts to poison Tom.

poison
zehir

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

Zehirli bitkilerden uzak durmalıyız. - We should keep away from the poisonous plants.

poison
{i} zehir,zehir
poison
otalamak
poison
(Tıp) zehlr
poison
içki

Sami zehirli kapsülleri Leyla'nın içkisine boşalttı. - Sami emptied the poisonous capsules into Layla's drink.

Tom, Mary'nin içkisine zehir koydu. - Tom put poison in Mary's drink.

poison
{f} zehirle

O yediği kirpi balığından zehirlendi. - He was poisoned by the globefish he ate.

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

poison
{i} ağı
poison
sem
poison
ifsat etmek
poison
zehir içirmek
poison
(isim) zehir, ağı, aşı, içki
poison
{f} zehir katmak
poison
poison gas zehirli poison hemlock
poison
büyük baldıran
poison
(fiil) zehirlemek, zehir katmak, zehir vermek
poison
bozmak
poison
ya mahsus ve dokununca vücudu zehirleyen bir çeşit
İngilizce - İngilizce
poison
any substance that causes injury or illness or death of a living organism

  Heceleme

  a·ny sub·stance that causes in·ju·ry or ill·ness or death of a li·ving or·ga·ni·sm

  Türkçe nasıl söylenir

  eni sʌbstıns dhıt kôzîz încıri ır îlnıs ır deth ıv ı lîvîng ôrgınîzım

  Telaffuz

  /ˈenē ˈsəbstəns ᴛʜət ˈkôzəz ˈənʤərē ər ˈəlnəs ər ˈdeᴛʜ əv ə ˈləvəɴɢ ˈôrgəˌnəzəm/ /ˈɛniː ˈsʌbstəns ðət ˈkɔːzɪz ˈɪnʤɜriː ɜr ˈɪlnəs ɜr ˈdɛθ əv ə ˈlɪvɪŋ ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Günün kelimesi

  dentifrice