zehirlemek

listen to the pronunciation of zehirlemek
Türkçe - İngilizce
(Tıp) intoxicate
poison

There have been many attempts to poison Tom. - Tom'u zehirlemek için birçok girişim vardı.

(Tıp) toxify
venenate
envenom
to poison ağılamak
empoison
to fill (someone's) mind with harmful ideas
contaminate
zehirle
{f} poison

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

There's no doubt that Tom poisoned Mary. - Tom'un Mary'yi zehirlediğinden şüphe yok.

zehirleme
{i} gassing
zehirle
intoxicate
zehirle
envenom
zehirleme
poisoning
Türkçe - Türkçe
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak: "Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır."- H. Taner
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
Öldürmek amacıyla (yedirmek, içirmek vb. yollarla) zehir vermek, ağılamak
Öldürmek amacıyla yedirme, içirme vb. yollarla zehir vermek, ağılamak
otalamak
zehirleme
Zehirlemek işi veya durumu
Zehirleme
(Osmanlı Dönemi) TESMİM
zehirlemek