any member of such a corps

listen to the pronunciation of any member of such a corps
İngilizce - Türkçe

any member of such a corps teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

partisan
{s} taraflı
partisan
partizan

Birçok partizanlar o savaşta öldü. - Many partisans died in that battle.

Bunlar Stalin'in Sovyet partizanlarına olan sözleriydi. - These were Stalin's words to the Soviet partisans.

partisan
çeteci
partisan
yandaş
partisan
{i} baltalı kargı
partisan
{s} parti taraftarı olan
partisan
{i} partizan, tarafgir
partisan
{i} taraftar
partisan
{i} ask. gerillacı, partizan
partisan
{i} gerilla
İngilizce - İngilizce
partisan
any member of such a corps

  Heceleme

  a·ny Mem·ber of such a corps

  Türkçe nasıl söylenir

  eni membır ıv sʌç ı kôr

  Telaffuz

  /ˈenē ˈmembər əv ˈsəʧ ə ˈkôr/ /ˈɛniː ˈmɛmbɜr əv ˈsʌʧ ə ˈkɔːr/

  Günün kelimesi

  sward